Zonlagsturneringen

Arrangeras 2022 för FP16 år, FP15 år samt FP14 år (dvs. födda 2006, 2007, 2008)

Göteborgs Fotbollförbund anordnar Zonlagsturneringen för distriktets flickor och pojkar fr.o.m. att de är 14 år. Föreningarna i respektive zon och åldersgrupp bildar då tillsammans ett eller flera lag och spelar, med rent utbildningsfokus, matcher mot de andra zonerna. 

I år genomförs Zonlagsturneringen helgen 10–11 september med eventuell träning i samma vecka. Förutom det kommer även en fortbildning kopplat till Zonlagsturneringen hållas för de ledare som leder Zonlagen.

Följande datum och tider gäller:

 • Nomineringsmöte 18 augusti - Katrinelundsgymnasiet. Minst 1 deltagare per åldersgrupp och förening ska delta annars mister ni ev. chansen att få med spelare till Zonlaget. 
  • 18.00-20.30: Födda 2008
  • 19.00-21.00: Födda 2007, 2006
 • Fortbildning 1 september för Zonlagscoacher - Katrinelundsgymnasiet - 18.00-20.30
 • Zonlagsturnering, 10-11 september- Kviberg

Det viktigaste syftet med Zonlagsturneringen är att få möjlighet att träffa er ledare och prata om hur vi spelar vår fotboll och bedriver den absolut största och viktigaste spelarutbildningen vi har i distriktet, nämligen den ni bedriver i era föreningar varje dag! Prioritera därför att medverka på Nomineringsmötet 18 augusti. Dessutom, som Zonlagscoach, den fortbildning som kommer att hållas 1 september inför Zonlagsturneringen.

Spelschema klart! Med reservation för ev. justeringar som behöver göras innan helgen. Hittas på cupsidan:

Frågor och svar Zonlagsturneringen

 • Begränsningen ligger i hur många lag som zonen har, dvs. antal ledare zonen kan bistå med.
 • Nej, men det kan begränsa antal spelare ni kan nominera till Zonlagsturneringen. Ju fler ledare desto fler lag = fler spelare får chansen att delta.
 • Vi har sex ”klasser”: F14, F15, F16, P14, P15 och P16 år, där spelarna mappas in i ”rätt” ålder oavsett hur strukturen ser ut i den enskilda föreningen.
 • Samma som för all vår öppna verksamhet (ex. LSU): ”En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!" Det innebär att spelaren skall ha: Genuin passion för fotboll, Hög ambition, Bra attityd, Motivation, Positiv karaktär och Egen vilja att delta på Zonlagsturneringen (spelaren skall tillfrågas om medverkan).

Ladda ner laguppställningsblanketten och skicka sedan in den via formuläret nedan.

Laguppställningsblankett

Ingen fil vald