Zonlagsturneringen

Arrangeras 2023 för ledare som har spelare födda 2007, 2008, 2009.

Göteborgs Fotbollförbund anordnar, inom ramen för Fotbollslyftet, Zonlagsturneringen vars fokus är ledarutbildning. Föreningsledarna i respektive zon och åldersgrupp bildar tillsammans ett eller flera lag och spelar, med rent utbildningsfokus, matcher mot de andra zonerna. Lagen utgörs av samma ledares spelare.

I år genomförs Zonlagsturneringen helgen 9–10 september med eventuell innan det. Förutom det genomförs 23 augusti en fortbildning kopplat till Zonlagsturneringen för de föreningsledare som medverkar och leder Zonlagen, s.k. Zonlagscoacher. Vi börjar med att 8 juni träffa dom ledare som vill vara med på Zonlagsturneringen.

Det viktigaste syftet med Zonlagsturneringen är att få möjlighet att träffa er ledare och tillsammans prata om hur vi spelar vår fotboll och bedriver den absolut största och viktigaste spelarutbildningen vi har i distriktet, nämligen den ni bedriver i era föreningar varje dag! Du som är med nedanstående datum får möjlighet att samverka med föreningsledarna i ditt närområde och får samtidigt kostnadsfritt ta del av fortbildning med handfasta tips kring spelarutbildning i match och träning. 

Följande datum gäller:

Zonlagen bildas 2023 utifrån zonindelningen i Fotbollslyftet:

  • Zon Centrum
  • Zon Väster
  • Zon Mölndal + Härryda
  • Zon Hisingen + Kungälv + Öckerö
  • Zon Lerum + Partille
  • Zon Ale + Öster