Lokal Ledarutbildning (LLU)

Inom ramen för Fotbollslyftet arrangerar Göteborgs Fotbollförbund så kallad Lokal Ledarutbildning (LLU). Lokal Ledarutbildning kommer i första hand att genomföras i närområdet på olika platser i Göteborg.

Dessa LLU kommer att ledas av det vi kallar för Zonutvecklare. Personer som utifrån elitföreningarna eller från Göteborgs Fotbollförbund, jobbar med fotbollsutveckling i distriktet. LLU genomförs:

LLU Vår lördag 16 mars (i samband med Uppstartsmöte): Ledare för F/P födda 2014-2012 (2 tim/åldersgrupp)
- 11:15-13:15: LLU F/P 2012
- 13:30-15:30: LLU F/P 2013
- 15:45-17:45: LLU F/P 2014

LLU Vår söndag 17 mars (i samband med Uppstartsmöte): Ledare för F/P födda 2011-2008 (2 tim/åldersgrupp)
- 11:15-13:15: LLU P 2011 & P 2010
- 13:30-15:30: LLU F 2011 & F 2010 
- 15:45-17:45: LLU F/P 2009 & F/P 2008

LLU Vår 16-17 mars genomförs på Katrinelundsgymnasiet, i anslutning till Ullevi Lounge där Uppstartsmötena hålls. Sista dag för anmälan till LLU Vår är söndag 10 mars!


LLU Höst onsdag 13 november: Ledare för F/P födda 2014-2012 (tidsomfattning 2-3 timmar/åldersgrupp)
LLU Höst torsdag 14 november: Ledare för F/P födda 2011-2008 (tidsomfattning 2-3 timmar/åldersgrupp)

Anmälan öppnar ca. 4 veckor innan varje tillfälle och är öppen t.o.m. ca. 2 veckor innan aktuellt tillfälle.

Fotbollslyftet:


Material från höstens LLU 2023:

Material från vårens LLU 2023: