Bli utbildare/Fotbollsutvecklare

Att bli utbildare för din förening är något som vi på Göteborgs Fotbollförbund uppskattar och värdesätter. Nedan finner du beskrivning för detta och rollen som fotbollsutvecklare

Att bli utbildare

För att bli utbildare finns i dagsläget två vägar.

Det ena är att bli fotbollsutvecklare i din förening som ger behörighet till att hålla tränarutbildning C (SvFF) samt GFFs workshop. 

Det andra är att enbart bli utbildare för tränarutbildning C (SvFF) eller/och workshop 3 mot 3 och 5 mot 5.

Fotbollsutvecklare

Att bli fotbollslutvecklare innebär att du kommer få bli behörig för Tränarutbildning C samt GFFs Workshops upp till och med 7 mot 7 som grund.  Förutom att få behörigheten till de olika utbildningar är även fotbollsutvecklaren med vår satsning fotbollslyftet där fotbollsutvecklaren diskuterar vidare med andra fotbollsutvecklare om hur ni driver fotbollsutveckling i er förening. 

De fotbollsutvecklare som har behörighet sedan tidigare för ovan nämnda kurser kommer dessutom ges möjlighet till behörighet för ytterligare utbildningar.

Tränarutbildning C

För att få behörighet måste du genomföra föreningsutvecklarutbildningen. Efter avslutad utbildning skall du auskultera på en av våra centrala utbildningar innan du kan genomföra tränarutbildning C i din förening.

För att påbörja din resa att bli utbildare i Tränarutbildning C kontakta Göteborgs Fotbollförbund. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan

Workshops 3 mot 3 och 5 mot 5

Utöver den ordinarie tränarutbildningen så arrangerar Göteborgs Fotbollförbund även workshops som riktar in sig på den spelform laget man tränar befinner sig på. Workshops för 3 mot 3 respektive 5 mot 5 genomförs med fördel i förening med hjälp av föreningens godkända utbildare. Workshop 3 mot 3 och 5 mot 5 är obligatoriska så till vida att för att få delta i GFFs tävlingar måste minst en ledare per träningsgrupp ha genomfört aktuell workshop.

För att bli behörig utbildare anmäl in dig in på någon av kommande centrala 3 mot 3 eller 5 mot 5 och kontakta Göteborgs Fotbollförbund. Kontaktuppgifter finns längst ner och meddela vilken utbildning du har valt. 

Förutom detta kommer sittning på 1,5 h med Göteborgs Fotbollsförbund anordnas där en genomgång av materialet görs.

Detta ger behörighet till att hålla både 3 mot 3 och 5 mot 5 kurser i föreningen.

Kommande utbildningar