Arrangera en intern ledarutbildning i föreningen

I första hand är det Spelformsutbildningar 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7 samt SvFF D som genomförs som s.k. föreningsarrangerade utbildningar. I andra hand resterande spelformsutbildningar 9 mot 9, 11 mot 11 samt Tränarutbildning UEFA C. En föreningsarrangerad kurs kan med fördel arrangeras tillsammans med närliggande föreningar inom ert s.k. Lokala Nätverk med RF-SISU där er SISU-konsulent hjälper till med administrationen och där ni också kan utnyttja er resurs för att täcka utbildningens kostnader

Alla utbildningar måste genomföras av en godkänd utbildare. Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund ansvarar för Utbildar- och licensfortbildningar för Workshops, spelformsutbildningar, SvFF D samt UEFA C.

Det bästa är om föreningarna själva har en utbildare (Fotbollsutvecklare) som man använder sig av. Då finns så att säga kompetensen i föreningen. I 2:a hand använder man sig av en utbildare inom det lokala nätverket och grannföreningarna och i 3:e hand en annan utbildare utan föreningsanknytning. Göteborgs Fotbollförbund har en lista över godkända utbildare.

Utbildaren ersätts av föreningen eller via föreningens resurs på RF-SISU. Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar ett arvode om 1500 kr/dag + resa men det är upp till utbildaren och föreningen att enas om lämpligt belopp. Spelformsutbildningar är en halvdag där rekommenderat arvode är 1000 kr/dag + resa.

Meddela Göteborgs Fotbollförbund

Planera plats och datum för när utbildningen skall genomföras samt rapportera det till GFF (gbg-ledarutbildning@svenskfotboll.se) så att vi kan lägga upp informationen i FOGIS med spegling ut på vår hemsida. Där kan ni välja om ni vill ha in anmälningar från andra föreningar eller och den skall vara 100% intern.

Beställ och boka

Se till att ha bokat plan och kurslokal samt att litteratur finns på plats. Fika och en enklare lunch bör ingå i SvFF D. Kommer instruktören inte från klubben så måste det finnas någon från föreningen som är med och assisterar. För in deltagarnas närvaro på deltagarlistan ordentligt och glöm inte att personnummer och mailadress är obligatoriskt.

Vid anmälan

Nedan finns en mall för deltagarlistan. Ni behöver inte använda mallen däremot krävs de uppgifter som finns i mallen när ni skickar in deltagarlistan

Observera att deltagarna måste genomföra dagarna till 100% för att godkännas.

Glöm inte Sisulistorna och att dessa skall skrivas under av cirkelledaren/na efter kursen

Ramschema

Lämpligtvis genomförs utbildningarna i föreningens egen klubbstuga och praktiken på närliggande plan. Alla utbildningar innehåller både praktik och teori.

SvFF D är två heldagar med hemuppgifter emellan. Därför skall det vara minst 3 veckor och gärna fler mellan kursdagarna.

Ett ramschema för en SvFF D dag ser ut så här:

8.30               Inledning                          
9.15               Teori                                                       
10.15             Fika                                                         
10.30             Teori            
12.00             Lunch                                                      
13.00             Teori            
14.30             Fika                                                         
15.00             Praktik                                                   
17.00             Sammanfattning                                    
17.30             Slut

Litteratur

SvFF D-Litteraturen beställes direkt från sisu idrottsböcker:

Mail: kundtjanst@sisuforlag.se
Tel. 0411-16777
Hemsida: www.sisuidrottsbocker.se

Räkna med att materialet tar 4-5 dagar att få hem materialet. På GFF:s kansli finns en liten buffert om det skulle fattas enstaka material, men fortsättningsvis är det bäst att beställa direkt. Föreningar som har Sisuavtal beställer via sin konsulent. Deltagarpaketet kostar 825 kr/st.

För att det skall bli en bra kurs så har vi satt miniantalet för att genomföra en föreningskurs till 8 deltagare. Vid fler än 24 rekommenderar vi två utbildare.

Teori och praktik kan hålla på samma eller olika dagar om man så önskar. Övningstrupp i aktuell ålder är ett krav. Ledarna rekommenderas att ta med sina spelare/barn till praktiken i 3 mot 3 och 5 mot 5. I de äldre spelformerna är övningstrupp i aktuell ålder är en stark rekommendation!

För att bli godkänd på kursen måste ledare gå igenom båda teori och praktik för att bli godkända.

Utbildningsmaterialet samt ramschema finns här Spelformsutbildningarna.
Som utbildare kan du efter kursen hänvisa samtliga deltagare till denna sida.

Innehåll 3 mot 3  5 mot 5 7 mot 7 9 mot 9 11 mot 11
Inledning 20 min - SvFF 20 min - SvFF 20 min - SvFF 20 min - SvFF 20 min - SvFF
Ledarskap 20 min - SvFF 20 min - SvFF 30 min - SvFF 30 min - SvFF 30 min - SvFF
Match 20 min - SvFF 20 min - SvFF 25 min - SvFF 25 min - SvFF 25 min - SvFF
Träning 30 min - SvFF 30 min - SvFF 30 min - SvFF 30 min - SvFF 30 min - SvFF
Samsyn   15 min - GFF 15 min - GFF    
Praktik 110 min - GFF 95 min - GFF 90 min - GFF 90-120 min 90-120 min
Tävlingsinfo 20 min - Film 20 min - Film 20 min - Film 2025 2026
Sammanfattning 15 min - SvFF 15 min - SvFF 15 min - SvFF 15 min - SvFF 15 min - SvFF
Fyll i enkät 5 min - Enkät 5 min - Enkät 5 min - Enkät 5 min - Enkät 5 min - Enkät
Deltagarmaterial Länk Länk Länk 2025 2026
Referensmaterial Länk Länk Länk 2025 2026

Här finns även kontaktuppgifter som samtliga spelformer hänvisar till i sammafattningen: Bildspel

Maila in den kompletta deltagarlistan till gbg-ledarutbildning@svenskfotboll.se så att vi kan lägga in kursdeltagarna i Fogis. Detta utgör också ledarens framtid bevis för att ha genomgått utbildningen. Nedan finns en mall för deltagarlistan. Ni behöver inte använda mallen däremot krävs de uppgifter som finns i mallen när ni skickar in deltagarlistan

Observera att deltagarna måste genomföra dagarna till 100% för att godkännas.

Kommande utbildningar