Arrangera en intern ledarutbildning i föreningen

I första hand kommer tränarutbildning C genomföras på föreningsnivå, även Tränarutbildning B-ungdom genomförs i föreningsregi men i mindre ommfattning. I beskrivningen nedan så utgår vi från tränarutbildning C. Denna är på två heldagar som inte får ligga ihop, utan där det skall finnas minst en vecka emellan. Skälet är att det mellan dag 1 och dag 2 finns web-uppgifter som skall lösas. Detta för att praktikövningar och teoriblocken skall kunna genomföras på ett bra sätt. Samverka gärna med grannföreningen

Före kursen - internetuppkoppling
Bestäm preliminära dagar för kursen i god tid tillsammans med den utbildade kurshandledaren. För kursens genomförande krävs också en internetuppkoppling. Det är därför mycket viktigt att föreningen och handledaren stämmer av detta före kursstart. Utöver detta behövs en whiteboard/blädderblock.

Före kursen - meddela GFF
När föreningen har bestämt datum, kursinstruktör samt lokal skall ni meddela Göteborgs Fotbollförbund detta. Det gör ni via ledarutbildning@gbgfotboll.se som ser till att utbildningstillfället kommer in i FOGIS. Det ger också möjligheten till närligande föreningar att även hoppa på er utbildning.

Godkänd föreningshandledare
Antingen har föreningen utbildat en egen handledare - något som vi tycker att de allra flesta ungdomsföreningarna skall ha – eller så kontaktar föreningen en av de handledare som finns under fliken godkända handledare för att hitta lämplig tid. Dessa är handledare som ofta är knutna till en förening, men som i mån av tid kan hjälpa även någon annan förening. Det är viktigt att vara ute i god tid.

Ersättning för handledaren
Handledaren ersätts av föreningen med 1500 kr/dag + resa. Ersättningen kan betalas ut direkt från föreningen, eller i de fall föreningen har avtal med Sisu – via dem. I undantagsfall kan också ersättningen betalas ut via Göteborgs Fotbollförbund som då fakturerar föreningen i efterhand.

Plantid och tid och plats för teori
Dagsprogrammet ser ut så här (samma ramprogram för båda dagarna):

08:45-11:00 Teori inkl fika och ombyte
11:00-12:30 Praktik på plan eller i hall (räcker med halvplan)
12:30-13:15 Tid för lunch (oftast fixar föreningen något i klubbhuset)
13:15-15:00 Teori inkl fika och ombyte
15:00-16:30 Pratik 2 enl ovan
16:30-17:00 Teori - avslutning av dagen med utdelning av web-uppgifter eller kursavslutning

Beställning av kursmaterial
Litteraturen beställes direkt från sisu idrottsböcker via mail till kundtjanst@sisuidrottsbocker.se. Tel.040-660666. Hemsida: www.fotbollforlaget.se.

Räkna med att materialet tar 4-5 dagar att få hem materialet. På GFF:s kansli finns en liten buffert om det skulle fattas enstaka material, men fortsättningsvis är det bäst att beställa direkt. Föreningar som har Sisuavtal beställer via sin konsulent. Deltagarpaketet kostar 610 kr/st.

För att det skall bli en bra kurs så har vi satt miniantalet för att genomföra en föreningskurs till 10 deltagare. Vid fler än 30 rekommenderar vi två instruktörer. Samverka gärna med grannföreningen.

Kursdagen
Se till att ha bokat plan och kurslokal samt att litteratur finns på plats. Fika och en enklare lunch bör ingå. Kommer instruktören inte från klubben så måste det finnas någon från föreningen som är med och assisterar. För in deltagarnas närvaro på deltagarlistan ordentligt och glöm inte att personnummer och mailadress är obligatoriskt.

Glöm inte Sisulistorna och att dessa skall skrivas under av cirkelledaren/na.

Efter kursen
Maila in den kompletta deltagarlistan till ledarutbildning@gbgfotboll.se så att vi kan lägga in kursdeltagarna i Fogis. Förening i Göteborgs kommun skall också rapportera kursen till kommunen för att få del av det kommunala utbildningbidraget. Det innebär 300 kr/ deltagare och dag i subvention.

Observera att man måste genomföra dagarna till 100% för att godkännas.

Se till att instruktören får sin ersättning.

Kommande utbildningar