Aktuella utbildningar

Här nedan finner du aktuella utbildningar kategoriserade efter utbildning

Vi har tre olika typer av utbildningar hos oss i Göteborg. Centrala kurser, kurser i Fotbollslyftet samt föreningsinterna kurser. Nedan finner du en beskrivning på dessa.

Centrala kurser - Hålls av våra tillsatta kursinstruktörer från Göteborgs Fotbollsförbund. Markerade utan (). Kursavgift angiven per kurs.

Fotbollslyftet - Hålls i respektive zon i Göteborg av våra Zonutvecklare från de olika elitföreningarna inom ramen för Fotbollslyftet. Hålls primärt för ledarna i respektive zon. Vid mån av plats erbjuds ledare från andra zoner in, ingen kursavgift förutom kursmaterial. Markerade med (Fotbollslyftet).

Förening -  Föreningsinterna utbildningar där föreningarna själva utbildar sina egna ledare. Frågan kan ställas till respektive förening ifall dom har extra platser, kan tillkomma kursavgift samt kostnad för kursmaterial. Markerade med (Förening).

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida i takt med att föreningar anmäler in sina utbildningar.

Spelformsutbildningar 3 mot 3

Spelformsutbildningar 5 mot 5

Spelformsutbildningar 7 mot 7

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

Spelformsutbildningar 9 mot 9 samt 11 mot 11

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

SvFF D

UEFA C

UEFA B

Målvaktsutbildningar

Futsalutbildningar

Övriga utbildningar

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information