Utbildningsdagar F/P 15 år

Utbildningsdagar för 15-åringar består av två träningsdagar där spelarna medverkar bägge dagarna. Dagarna medför en viss kostnad per spelare vilken faktureras respektive förening. Utbildningsdagarna, som hålls i mars, fungerar som utgångspunkt för Utvecklingsläger Väst (ULV) i maj samt Utbildningslägret (Kvibergslägret) i augusti.

Varje förening kan anmäla 5 spelare per flick/pojk. Dispens kan maximalt ges för att anmäla upp till 10 spelare/förening per flick/pojk. Det är dock föremål för samtal och motivering. Varje förening eller ledare anmäler varje spelare separat.

Anmälan till Utbildningsdagarna öppnar vecka 8, då går det också ut info till berörda föreningar och ledare. Anmälan stänger 9 mars, dryga 2 veckor innan Utbildningsdagarna.

Utbildningsdagar 2023 för spelare födda 2008: 25-26 mars