NIU Fotbollsgymnasium i Göteborg

Har du funderat på att söka till Fotbollsgymnasium? Läs nedanstående information. Sista ansökningsdag är 1 december 2022.

Information inför NIU läsåret 2023/2024

På ett NIU läser man 400p fotboll med ambitionen att nå nationell eller internationell elit. De lokala gymnasierna erbjuder 200p med inriktning mot bredd.

I Göteborg ansvarar Göteborgs Fotbollförbund ihop med Svenska Fotbollförbundet för NIU Fotboll som omfattar totalt 120 elevplatser/årskurs (ca 70% pojkar och 30% flickor) och har verksamhet på följande skolor:

 • Aspero Idrottsgymnasium: 34 platser/årskurs.

 • Katrinelundsgymnasiet & Bernadottegymnasiet: 74 platser/årskurs.

 • Partille Gymnasium: 12 platser/årskurs.

Av dessa 120 platser så förfogar elitklubbarna på herrsidan: BK Häcken, GAIS, IFK Göteborg och Örgryte IS, själva över 40 av platserna (10 per förening). IFK Göteborg har valt att genomföra sin utbildning på Aspero Idrottsgymnasium. Övriga tre elitklubbar har sin verksamhet på Katrinelundsgymnasiet.

Elitklubbarna sköter sin egen nominering. För övriga spelare så ansvarar Göteborgs Fotbollförbund operativt för den fotbollsmässiga bedömningen och arrangerar i samarbete med de tre gymnasierna uttagningstillfällen.

Vem kan söka till NIU Fotboll i Göteborg?
Elever boende i följande kommuner: Göteborg, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Ale, Öckerö, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Kungsbacka. Även elever från andra kommuner kan söka. Där behövs dock ett godkännande från avlämnande kommun avseende den extra elevpengen som NIU genererar.

Program
Din fotbollsutbildning kan kombineras med följande program:

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg
Samhällsvetenskap och Ekonomi.

Katrinelundsgymnasiet
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Ekonomi.

Bernadottegymnasiet
Samhällsvetenskap med inriktning uniform, Tekniskt program och Natur.

Partille Gymnasium
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Bygg- och anläggning, El- och energi och Fordon- och transport.

För ytterligare information avseende tillgängliga program kontakta resp. gymnasium.

Målsättning

Göteborgs Fotbollförbund har ett klart uttalat syfte och en klar målsättning med fotbollsgymnasierna:

Ambitiösa spelare skall bli ännu bättre fotbollsspelare genom flera träningspass under kunnig ledning. Dessa spelare skall även klara av studierna med gott resultat.

Att kombinera sin gymnasieutbildning med avancerad fotbollsträning upplevs positivt av många. Tänk dock på att du måste ha ett brinnande intresse och en stark drivkraft för att fysiskt och mentalt orka med ytterligare tre träningspass per vecka.

Uttagningsförfarandet

Göteborgs Fotbollförbund ansvarar för en rättvis och väl genomtänkt fotbollsmässig bedömning av de sökande eleverna. Detta görs dels via de uppgifter som eleven redovisar i samband med ansökningen i webbformuläret på Svenska Fotbollförbundets hemsida, men framförallt via en uttagningsträning. Uttagningsträningar arrangeras enligt följande:

Pojkar: Onsdag 7 december. På dagtid. Gemensam för alla skolor!

Flickor: Fredag 9 december. På dagtid. Gemensam för alla skolor!

Dessutom kommer skolorna vid senare datum, fredag 16 december för flickorna och måndag 9 januari för pojkarna, att genomföra intervjuer. På pojksidan görs dessa med dom elever som efter uttagningsträningarna anses aktuella för att erbjudas fotbollsmässig plats. Dvs. inte med alla elever som sökt. På flicksidan genomförs intervjuerna med alla som sökt.

Senast 13 januari får eleven sedan besked från resp. gymnasium huruvida denne erbjuds fotbollsmässig plats eller inte. Detta sker via webbformuläret på Svenska Fotbollförbundets hemsida. Sedan sker den fortsatta hanteringen med de tre gymnasierna, som utifrån elevernas egna skol- och programval, ovan nämnda fotbollsbedömning samt intervjuerna hanterar antagningen.

OBS! Tillhör du någon av följande föreningar på pojksidan: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så gäller deras respektive uttagningsförfaranden. Hör efter med din ledare och förening. Du skall dock fortfarande registrera din ansökan via SvFF formulär. På flicksidan söker alla föreningars spelare enligt ovan.

Frågor om de olika gymnasierna ställs till:

* Aspero: Rektor Jens Naezer: 0725–177799; Fotbollsansvarig Stefan Skarland: 0736-842974
* Katrinelund och Bernadotte: Rektor Mats Winqvist: 031-3670515; Fotbollsansvarig Niclas Karlén: 0736-664308 samt Elin Sandgren: 0702-546879
* Partille: Rektor Susanne Krook: 031-7921511; NIU-ansvarig Magnus Garå: magnus.gara@partille.se; Fotbollsansvarig Alexander Severin: 0704-100049

Fotbollsfrågor, kontakta Göteborgs Fotbollförbund:

Ansvariga Spelarutbildare (SU) i Göteborgs Fotbollförbund:

Ytterligare information

På uttagningsträningarna ges information om skolornas utbud och verksamhet. Ett bra sätt skaffa sig ytterligare kunskap inför gymnasievalet är att besöka gymnasieskolornas Öppna hus:

 • Aspero – lördag 19 november 11.00-14.00 samt Prova på-dag fredag 25 november. Anmälan till båda dagarna via skolans hemsida. Kontakta gymnasiet på 031–3378900 för övriga event och info.
 • Katrinelund – lördag 19 november.
 • Partille – tisdag 22 november 18.00-20.00 samt lördag 21 januari 11.00-13.00.

Du kan dessutom besöka Gymnasiemässan som genomförs 8-10 november på Svenska Mässan i Göteborg: http://gymnasiedagarna.se/

Sista ansökningsdag

Ansökan görs på Svenska Fotbollförbundets hemsida via ett webbformulär senast 1 december 2022OBS! Alla sökande skall göra sin anmälan här. Även om du är pojk och tillhör någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så skall du skicka din ansökan via detta formulär!

Ansökningsformuläret NIU, fotboll inför läsåret 2023/2024, hittar du här:

Vad händer när jag skickat in ansökan?

 • Svenska Fotbollförbundet tar emot ansökningar t.o.m. 1 december 2022. När eleven skickat in sin ansökan via webbformuläret så får eleven en bekräftelse i formuläret, dessutom får elev och målsman en bekräftelse via mail som visar att anmälan gått iväg och att ansökningen kommit in. Justeringar i ansökan kan göras fram t.o.m. 1 december.
 • Ett mejl med kallelse och info kring uttagningsträningen skickas sedan ut från Göteborgs Fotbollförbund senast 2 december. Man följer instruktionerna i mejlet för att bekräfta sin medverkan på uttagningsträningen. Var noga med att bevaka mailkorgen den aktuella dagen för att kunna svara snabbt.
 • Uttagningsträningarna genomförs.
 • Eleverna rangordnas utifrån fotbollsmeriter och uttagningsträningen. Är det flera sökande från en förening så kontaktas föreningen för referenstagning.
 • Efter fotbollsbedömningen (uttagningsträningen) skickas mail till alla sökande elever med information om processen framåt. 
 • Göteborgs Fotbollförbund lämnar över vår totala fotbollsbedömning till respektive gymnasieskola.
 • I samma veva genomför skolorna intervjuer med dom elever (pojkar) som anses aktuella för att erbjudas fotbollsmässig plats. På flicksidan genomförs intervjuer med alla som har sökt.
 • Senast 13 januari får eleven besked från resp. gymnasium huruvida denne erbjuds fotbollsmässig plats eller inte. Detta sker via webbformuläret på Svenska Fotbollförbundets hemsida där ansökan gjordes. 
 • Sedan sker den fortsatta hanteringen med de tre gymnasierna, som utifrån elevernas egna skol- och programval, ovan nämnda fotbollsbedömning samt intervjuerna hanterar antagningen.