NIU Fotbollsgymnasium i Göteborg

Har du funderat på att söka till Fotbollsgymnasium? Läs nedanstående information. Sista ansökningsdag är 1 december 2021.

Information inför NIU läsåret 2022/2023

På ett NIU läser man 400p fotboll med ambitionen att nå nationell eller internationell elit. De lokala gymnasierna erbjuder 200p med inriktning mot bredd.

I Göteborg ansvarar Göteborgs Fotbollförbund ihop med Svenska Fotbollförbundet för NIU Fotboll som omfattar totalt 121 elevplatser/årskurs (ca 70% pojkar och 30% flickor) och har verksamhet på följande skolor:

Katrinelundsgymnasiet & Bernadottegymnasiet

75 platser/årskurs

Aspero Idrottsgymnasium

34 platser/årskurs

Angeredsgymnasiet

10 platser/årskurs (OBS! inget intag HT21!)

Partille Gymnasium

12 platser/årskurs

 

För pojkarna så förfogar elitklubbarna BK Häcken, GAIS,
IFK Göteborg och Örgryte IS själva över 40 av platserna (10/förening). IFK har valt att genomföra sin utbildning på Aspero Idrottsgymnasium. Övriga elitklubbar har sin verksamhet på Katrinelundsgymnasiet.

Elitklubbarna sköter sin egen nominering. För övriga spelare så ansvarar Göteborgs Fotbollförbund för den fotbollsmässiga bedömningen och arrangerar i samarbete med de fyra gymnasierna uttagningstillfällen.

Vem kan söka till NIU Fotboll i Göteborg?
Elever boende i följande kommuner: Göteborg, Kungälv, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal, Ale, Öckerö, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Kungsbacka.
Även elever från andra kommuner kan söka. Där behövs dock ett godkännande från avlämnande kommun avseende den extra elevpengen som NIU genererar.

Program
Din fotbollsutbildning kan kombineras med följande program:

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg
Samhällsvetenskap och Ekonomi.

Katrinelundsgymnasiet
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och Ekonomi.

Bernadottegymnasiet
Samhällsvetenskap med inriktning uniform, Tekniskt program och Natur.

Partille Gymnasium
Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Bygg- och anläggning, El- och energi och Fordon- och transport.

För ytterligare information avseende tillgängliga program kontakta resp. gymnasium.

Målsättning

Göteborgs Fotbollförbund har ett klart uttalat syfte och en klar målsättning med fotbollsgymnasierna:

* Ambitiösa spelare skall bli ännu bättre fotbollsspelare genom flera träningspass under kunnig ledning. Dessa spelare skall även klara av studierna med gott resultat.

Att kombinera sin gymnasieutbildning med avancerad fotbollsträning upplevs positivt av många. Tänk dock på att du måste ha ett brinnande intresse och en stark drivkraft för att fysiskt och mentalt orka med ytterligare 3 träningspass per vecka.

 

Uttagningsförfarandet

Göteborgs Fotbollförbund ansvarar för en rättvis och väl genomtänkt fotbollsmässig bedömning av de sökande eleverna. Detta görs dels via en referens- och meritförteckning som skall bifogas ansökan, dels en uttagningsträning. Uttagningsträningar arrangeras enligt följande:

 • Pojkar – 9 december. Gemensam för alla skolor!
 • Flickor: Här deltar du på uttagningen hos en av de skolor du söker till. Men. Oavsett vilken uttagning du går på så blir du bedömd för alla tre skolorna.
  * Aspero – 10 december
  * Katrinelund – 8 december
  * Partille – 7 december

Senast 14 januari får eleven besked om den blivit fotbollsmässigt rekommenderad. Därefter överlämnar Göteborgs Fotbollförbund den fortsatta hanteringen till de tre gymnasierna, som utifrån elevernas egna skol- och programval och ovan nämnda fotbollsbedömning, hanterar antagningen.

OBS! Tillhör du någon av följande föreningar på pojksidan: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så gäller deras respektive uttagningsförfaranden. Hör efter med din ledare. Du skall dock fortfarande registrera din ansökan via SvFF formulär. På flicksidan söker alla föreningars spelare enligt ovan.

Frågor om de olika gymnasierna ställs till:

* Aspero: Rektor Jens Naezer: 0725–177799; Fotbollsansvarig Stefan Skarland: 0736-842974
* Katrinelund och Bernadotte: Rektor Mats Winqvist: 031-3670515; Fotbollsansvarig Niclas Karlén: 0736-664308 samt Elin Sandgren: 0702-546879
* Partille: Rektor Susanne Krook: 031-7921511; NIU-ansvarig Magnus Garå: magnus.gara@partille.se; Fotbollsansvarig Alexander Severin: 0704-100049

Fotbollsfrågor, kontakta Göteborgs Fotbollförbund:

Ansvariga Spelarutbildare (SU) i Göteborgs Fotbollförbund:

 

Ytterligare information

På uttagningsträningarna ges information om skolornas utbud och verksamhet. Ett bra sätt skaffa sig ytterligare kunskap inför gymnasievalet är att besöka gymnasieskolornas Öppna hus:

 • Aspero – lördag 23 oktober 11.00-14.00 samt Prova på-dag fredag 29 oktober 08.00-12.00. Anmälan till båda dagarna via skolans hemsida. Kontakta gymnasiet på 031–3378900 för övriga event och info,
 • Katrinelund –lördag 13 november kl. 10.00-14.
 • Partille – torsdag 11 november 18.00-20.00 samt lördag 22 januari 11.00-13.00. Fortfarande osäkert om det blir digitalt eller fysiskt – se information framöver på skolans hemsida.

Du kan dessutom besöka de digitala ”Gymnasiedagarna & Future Skills” som genomförs 26–28 oktober. Läs mer här: https://gymnasiedagarna.se/

Sista ansökningsdag

Ansökan görs på Svenska Fotbollförbundets hemsida via ett webbformulär senast 1 december 2021OBS! Alla sökande skall göra sin anmälan här. Även om du tillhör du någon av följande föreningar: BK Häcken - GAIS - IFK Göteborg - Örgryte IS - så skall du skicka din ansökan via detta formulär!

Ansökningsformuläret NIU – fotboll inför läsåret 2021/2022

Vad händer när jag skickat in ansökan?

 • Svenska Fotbollförbundet tar emot ansökningar t.o.m. 1 december 2021. När eleven skickat in sin ansökan via webbformuläret så får eleven en bekräftelse i formuläret, dessutom får elev och målsman en bekräftelse via mail som visar att anmälan gått iväg och att ansökningen kommit in.
 • Ett mejl med kallelse och info kring uttagningsträningen skickas sedan ut från Göteborgs Fotbollförbund senast 3 december. Mejlet svarar man på enligt instruktionerna för att bekräfta sin medverkan på uttagningsträningen.
 • Ansökningarna bearbetas. Eleverna rangordnas utifrån fotbollsmeriter och uttagningsträningen. Är de flera sökande från en förening så kontaktas föreningen.
 • Efter fotbollsbedömningen (uttagningsträningen) skickas mail till alla sökande elever med information om processen framåt. Detta görs innan eleven gör sitt gymnasieval 1 februari.
 • Göteborgs Fotbollförbund lämnar över vår totala fotbollsbedömning till respektive gymnasieskola. Därefter tar skolan ut eleverna utifrån fotbollsbedömningen samt de regler som gäller för intagning till respektive skola och gymnasieprogram.