LSU (Ledar- och spelarutbildning)

Alla intresserade spelare (pojkar och flickor) i åldern 12–16 år (PF09-05) är välkomna att delta på våra LSU-aktiviteter, Ledar- och Spelarutbildningar

Inriktningen på tillfällena är till största delen mot fortbildning för de ledare som anmäler sina spelare. Allt för att stärka föreningsmiljöerna där spelarna befinner sig större delen av sin spelarutbildning. Av naturliga skäl är det därmed en väldigt stark rekommendation att du som ledare följer med dina spelare på dessa aktiviteter.

Notera att vi genomför Ledarfortbildningen oavsett om spelaraktiviteten måste ställas in pga restriktioner. Vi går då över till ett digitalt upplägg för ledarna.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till LSU 1–2 samt LSU Futsal är: FP13-16 (FP08-05)

FP12 (FP09) kan bara anmäla sig till de två LSU-tillfällena som är specifikt avsedda för den åldersgruppen.

Deltagande är helt kostnadsfritt och alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som fotbollsspelare. Enda kriteriet är att spelaren ska uppfylla Spelarlyftets definition av en talang:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för fotboll
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på LSU-aktiviteten (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp. Separat målvaktsträning med egen målvaktsinstruktör kommer till viss del att hållas.

LSU 1 2 maj INSTÄLLD
LSU 2 13-jun
   
LSU Futsal 14-nov
   
LSU PF09 - 1 23 maj (OBS! Endast PF09) INSTÄLLD
LSU PF09 - 2 5 september (OBS! Endast PF09)

 

Är du osäker på vilken Zon din förening tillhör se Spelarlyftets zoner

Träningarna följer vår utbildningsplan och kommer ledas av centrala instruktörer. Träningsprogram läggs ut i god tid så att både ledare och spelare har möjlighet att läsa in sig. Gå in på www.s2s.net och logga in med:

Användarnamn: GFF_Spelare
Lösenord: Spelarlyftet