LSU (Ledar- och Spelarutbildning) Fotboll

Alla intresserade spelare (flickor och pojkar) i åldern 12–16 år (FP födda 2009-2006) är välkomna att delta på våra LSU-aktiviteter, Ledar- och Spelarutbildningar.

Inriktningen på tillfällena är till största delen mot fortbildning för de ledare som anmäler sina spelare. Allt för att stärka föreningsmiljöerna där spelarna befinner sig större delen av sin spelarutbildning. Av naturliga skäl är det därmed en väldigt stark rekommendation att du som ledare följer med dina spelare på dessa aktiviteter.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till LSU 1–2 är: FP13-16 år (FP födda 2009-2006)

FP12 år (FP födda 2010) kan bara anmäla sig till de två LSU-tillfällena som är specifikt avsedda för den åldersgruppen.

Deltagande är helt kostnadsfritt och alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som fotbollsspelare. Enda kriteriet är att spelaren ska uppfylla Spelarlyftets definition av en talang:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för fotboll
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på LSU-aktiviteten (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp.

Aktvitet Datum Anmälningslänk Sista anmälan
LSU födda 2009-2006 - 1 2022-05-01 Genomförd 2022-04-18
LSU födda 2009-2006 - 2 2022-06-12 Genomförd 2022-05-29
       
LSU födda 2010 - 1 2022-05-15 Genomförd 2022-05-04
LSU födda 2010 - 2 2022-09-04 Genomförd 2022-08-21

Anmälan öppnar ca 4 veckor innan varje tillfälle och är öppen t.o.m. 2 veckor innan aktuell träning. Exakt tid och plats för respektive grupp vet vi när organisationen är spikad, ca. 1 vecka innan träningen.

Ledare samt spelare medverkar på ett pass. Dagen är uppdelad på tre pass mellan klockan 9.00-15.30. Tidsåtgången för varje pass är ca 2 timmar.

Plats för samtliga LSU fotboll är Kviberg.

Träningarna följer SvFF utbildningsplan. Träningsprogram hämtas från fotbollsportalen och utgår från spelets skeeden. Aktuella åldersgrupper har två LSUer och utgår från följande skeede.

LSU 1: Speluppbyggnad

LSU 2: Komma till avslut och göra mål

För att komma åt allt material behövs inlogg till SvFF spelaurtbildningsplan

Träningsprogram samt övningar finns för respektive spelform i 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11