LSU (Ledar- och Spelarutbildning) Futsal

Alla intresserade spelare (flickor och pojkar) i åldern 13–16 år (FP födda 2010, 2009, 2008, 2007) är välkomna att delta på LSU Futsal.

Inriktningen på tillfällena är till största delen mot fortbildning för de ledare som anmäler sina spelare. Allt för att stärka föreningsmiljöerna där spelarna befinner sig större delen av sin spelarutbildning. Av naturliga skäl är det därmed en väldigt stark rekommendation att du som ledare följer med dina spelare på dessa aktiviteter.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till LSU Futsal är: FP13-16 år (FP födda 2010-2007).

Deltagande är helt kostnadsfritt och alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som futsalspelare. Enda kriteriet är att spelaren ska uppfylla Spelarlyftets definition av en talang:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för futsal
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på LSU-aktiviteten (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp.

Aktvitet Datum Anmälningslänk Sista anmälan
LSU Futsal 2024-01-28 Öppnar i januari 2024-01-15

Anmälan öppnar ca 4 veckor innan varje tillfälle och är öppen t.o.m. 2 veckor innan aktuell träning. Exakt tid och plats för respektive grupp vet vi när organisationen är spikad, ca. 1 vecka innan träningen.

Ledare samt spelare medverkar på ett pass. Dagen är uppdelad på tre pass mellan klockan 09.00-15.30. Tidsåtgången för varje pass är ca 2 timmar.

Plats för LSU Futsal är på Lundby Strand.