LSU (Ledar- och Spelarutbildning) Futsal

Alla intresserade spelare (flickor och pojkar) födda 2009, 2008, 2007, 2006 och 2005 (U16-U20) är välkomna att delta på LSU Futsal 2024.

Inriktningen på tillfället är tvådelat: Framför allt är det ett utbildningstillfälle för spelarna, men också en fortbildning för de ledare som anmäler sina spelare. Ledarfortbildningen syftar till att stärka föreningsmiljöerna där spelarna befinner sig större delen av sin spelarutbildning. Av naturliga skäl är det därmed en väldigt stark rekommendation att du som ledare följer med dina spelare på LSU Futsal.

Åldersgrupperna som kan anmäla sig till LSU Futsal är: FP födda 2009-2005 (U16-20).

Deltagande är helt kostnadsfritt och alla spelare är välkomna, oberoende av hur långt man kommit i sin utveckling som futsalspelare. Enda kriteriet är:

"En intresserad ungdomsspelare som är träningsvillig!"

Det innebär att spelaren skall ha:

  • Genuin passion för futsal
  • Hög ambition
  • Bra attityd
  • Motivation
  • Positiv karaktär
  • Egen vilja att delta på LSU-aktiviteten (spelaren skall tillfrågas om medverkan)

Det finns med andra ord ingen numerär begränsning gällande antal spelare/förening. Varje förening uppmuntras att anmäla minst en målvakt i varje åldersgrupp.

Aktvitet Datum Anmälningslänk Sista anmälan
LSU Futsal 2024-11-09 Anmälan 2024-10-29

Anmälan öppnar ca 4 veckor innan varje tillfälle och är öppen t.o.m. 2 veckor innan aktuell träning. Exakt tid och plats för respektive grupp vet vi när organisationen är spikad, ca. 1 vecka innan träningen.

Varje ledare samt spelare medverkar på ett pass någon gång kl. 09.00-17.00.

Plats för LSU Futsal är ?