Distriktslag

Distriktslag är aktuellt för spelare mellan 15 år och upp till 17 år.

Våra Distriktskaptener kallar till träningar, matcher och läger via respektive förening. Gruppen spelare som kallas förändras kontinuerligt.

Distriktskaptener för respektive åldersgrupp hittar här under

Kontakperson spelarutbildning