Distriktslag

Distriktslag är inte aktuellt förrän sommaren då spelarna är 15 år och finns just nu i olika former t.o.m. det året man fyller 17 år

Våra Distriktskaptener kallar till träningar, matcher och läger via respektive förening. Gruppen spelare som kallas förändras kontinuerligt.

Distriktskaptener för respektive åldersgrupp hittar här under

Kontakperson spelarutbildning