Framtidens Futsal

Svenska Fotbollsförbundet samt Göteborgs Fotbollförbund inbjuder till konferens avseende nya nationella spelformer för barn- och ungdomar. Konferensen sker i centrala Göteborg där de nya nationella spelformerna presenteras samt visa hur vi driver utveckling av spelarutbildning och tränarutbildning i futsal. Tidigare har liknande konferenser arrangerats för implementering av de nya nationella spelformer i fotboll. Denna gång är det futsalen som skall belysas därför har vi valt att likt fotbollens motsvarigheten kalla denna konferens för – Framtidens Futsal

Till denna konferens kommer även en instruktörsfortbildning äga rum där deltagare från distrikten kommer ha möjlighet att även delta på dag 1 av konferensen där fortbildning spelformerna i barn och ungdomsfutsalen berörs.

Kärnan i konferensen är det arbete som gjort kring tävling och spelformer för barn och ungdomar i futsal. Ett arbete som till stor del påminner om det som nyligen genomfördes i fotbollen. Tanken är att erbjuda fortbildning kopplat till dessa nya spelformer men också ge möjlighet till att prata tävlings- och annläggningsutveckling.

Konferensen sträcker sig över en dag, 5 mars och genomförs digitalt! Dagen består av information och utbildning för konferensdeltagarna.

Ni kan läsa mer i inbjudan kring de olika spåren.
Distriktet kan skicka hur många deltagare de vill då det genomförs digitalt. 

Sista anmälningsdag är 1 mars (förlängd anmälnignstid då den sker digitalt).

Göteborgs Fotbollförbund, i samarbete med Bohuslän, Dalsland samt Västergötland, inbjuder till denna konferens/fortbildning som handlar främst om videoanalys men där deltagare också ges möjlighet till fördjupning i barn– och ungdomsfutsal.

Videoanalysdelen riktar sig till utbildare, DFK samt SU inom barn- och ungdomsfotbollen.

Att konferensen/fortbildningen erbjuder både videoanalys och futsal ser vi som en stor fördel då det är så vi önskar att våra föreningar jobbar med sin spelarutbildning. 

Konferensen sträcker sig över två dagar, 5-6 mars.

i kan läsa mer i inbjudan kring de olika paketen samt priser.
Distriktet kan skicka två deltagare gratis till denna konferens.

Sista anmälningsdag är 1 mars.