Utlåningsavtal

Förutsättningen för denna överenskommelse är att spelaren innehar status som amatör samt att han eller hon innehar dubbel bosättning på icke pendlingsbart avstånd. Observera att utlåningen endast gäller seriespel och DM.

Här nedan kommer ni att kunna se godkända avtal 2024.