Matchklimat och Fair Playsamtal

Under varje säsong så kommer det att ske fyra avläsningar av Fair Playligan för senior och junior. De lag som hamnar ovanför en kvot på 3,5 poäng kan bli inkallade till ett möte med vår Fair Playgrupp. Vid varje avläsning så blir sex föreningar inkallade till möte, det är dem föreningarna som vid avläsningen har högst kvotpoäng.

Fair Playgruppen består av ledamöter ifrån Tävlingskommittén, Domarkommittén och Föreningskommittén.

Syftet med Fair Playmöten är att skapa ett samtal och dialog mellan förbundet och våra föreningar där vi söker och kartlägger symptom som bidragit till poängen i Fair Playligan men även initierar lösningar och förbättringar tillsammans. Syftet är inte på något sätt att peka finger på någon utan ett konstruktivt samtal om att gemensamt komma fram till arbetssätt för ett bättre matchklimat.

Avläsningarna av Fair Playtrappan kommer att ske följande veckor: 19, 25, 36 och 44.

Fair Playmötena kommer att ske vid 4 tillfällen under säsongen och dessa kommer att äga rum på tisdagar-torsdagar följande veckor: 20, 21, 26, 37 och 45.

Vi förutsätter att föreningarna tar sig tid för dessa möten och att man får vara beredd på att man blir inkallad om man ligger över kvoten vid tid för avläsningar som sker en vecka innan mötena.

En kallelse till Fair Playmöten skickas ut via mail en vecka innan de äger rum och vi tar hänsyn till så att mötena inte krockar med föreningarnas matcher i berörd serie. Däremot får man vara beredd på att det kan krocka med träningar och annat.

De som blir kallade till Fair Playmöten från föreningens sida är Ordförande, ledare och lagkapten för berörda lag.

Ni kan läsa mer i vår Matchguide för seniorer som ni finner nedan på denna sidan.

Göteborgs Fotbollförbund anser att ett av våra viktigaste arbeten är att skapa ett bättre matchklimat vilket vi gör tillsammans med våra föreningar.

Ett viktigt steg i detta arbete är vår Fair Playtrappa och mötena med våra föreningar.

Gemensamt mot ett bättre matchklimat.

Göteborgs Fotbollförbund