Matchklimat och Träningsklimat

Göteborgs Fotbollförbund anser att ett av våra viktigaste arbeten är att skapa ett bättre matchklimat vilket vi gör tillsammans med våra föreningar.

Under våra fotbollsmatcher så är vi måna om att vi skapar en miljö som alla som befinner sig på plats upplever som positiv.

En miljö som är fri ifrån nedsättande kommentarer, hån, hot och våld.

Att det är en miljö som istället uppmuntrar till positivt beteende och upplevelser.

För att skapa dessa miljöer är vi beroende av er föreningar, lag, ledare, spelare och publik. Tillsammans kan vi skapa just det som vi ser fotbollen som, en folkfest.

Vi ser tyvärr att matchklimatet går åt fel håll och att det kryper längre ner i åldrarna, där det krävs arbete för att gå åt rätt håll. Ett arbete som vi inte kan göra ensamma utan där vi behöver er hjälp för att skapa den positiva upplevelsen av fotbollen som vi alla vill ha.

På denna sida kan ni ta del av de olika insatser som vi arbetar med för vårt matchklimat men även hur ni som föreningar kan arbeta med ert träningsklimat för det är där som vi sätter själva värdegrunden som vi sedan tar med oss in i matchen.

Gemensamt mot ett bättre matchklimat.