Göteborgs FF:s historia

Göteborgs Fotbollförbund förvarar gamla handlingar hos Föreningsarkivet och Stadsarkivet i Göteborg.

Adress:
Folkrörelsens Arkiv, Otterhällegatan 5
411 18 Göteborg

Hemsida:
www.arkivnamnden.se

Öppettider

Handlingar som Göteborgs Fotbollförbund lämnat in till Föreningsarkivet i Göteborg:

Damkommittén Protokoll 1983-1992 Damfotbollsfrågor
Tävlingskommittén Protokoll 1976-1992 Tävlingsfrågor
Utbildningskommittén Protokoll 1963-1981 Utbildningsfrågor
Domarkommittén Protokoll 1964-1988 Domarfrågor och utbildning
Styrelsen Protokoll 1925-1991 Styrelse, AU, Årsmöten
Trusten/småföreningar Protokoll 1925-1967 Småföreningarnas samarbetsorg
Jubileumsskrift mm   1905-1945  
Dagböcker, Ekonomi   1936-1987 Inkl Fotbollsskolan

Senare handlingar finns på Göteborgs Fotbollförbunds kansli.