Barnkonventionen

Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) lag i Sverige. Redan i dag står det dock i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just Barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Efter att konventionen (som betyder internationell överenskommelse eller avtal) om de Mänskliga Rättigheterna hade antagits efter andra världskriget så konstaterades att vissa gruppers rättigheter i samhället släpade efter. Barnkonventionen kom därför till för att trygga barns behov och ställning.

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling Barnkonventionen och det är den konvention som flest länder har ratificerat (skrivit under/godkänt) och binder sig juridiskt att följa. Konventionen består av 54 artiklar och omfattar alla barn under 18 år. Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990 och var därigenom ett av de första länderna som undertecknade. Efter ett riksdagsbeslut förra sommaren träder konventionen också i form som egen lag i Sverige från och med 1 januari 2020.

Läs mer om hur Riksidrottsförbundet skriver om hur detta påverkar idrotten och vilka utmaningar som lyfts:http://www.vgidrott.se/varanyheter/barnkonventionenblirlag-sapaverkasidrotten/