Årets Förening och Årets Temapris

Vi gratulerar Lerums IS respektive Backatorp IF som utsågs till Årets Förening och Årets Temapris.

Årets Förening 2023 - Lerums IS

Årets Förening 2023 är en blivande hundraåring som bedriver en ständigt växande fotbollsverksamhet över hela paletten, från de allra yngsta lirarna på både flick- och pojksidan till seniorlag och ”supersenior”.

I takt med att verksamheten vuxit i kvantitet under senare år har föreningen valt att också satsa på kvalitet för sina medlemmar genom att bli Diplomerad Förening (Kvalitetsklubb) samt kompetens utanför planen i form av föreningsutvecklare, fotbollsutvecklare, klubbchef och en egen ungdomsledarakademi för att utbilda unga ledare.

Med en tydlig målbild som förening och en vision om att vara ”Västsveriges bästa och mest leende breddfotbollsförening” samarbetar man med skola, kommun, partners och förbund för att vara en stark.

Årets Temapris 2023 Matchklimat - Backatorp IF

Årets temapristagare jobbar brett för att skapa positiva miljöer och förebilder för sina nästan 1000 medlemmar genom samarbete med aktörer i närområdet som skola, kommun, hyresvärdar och partners. Syftet är att inte bara erbjuda fotbollsutbildning utan också ge barn och ungdomar stöd, vägledning och mentorskap i frågor som rör personlig utveckling utanför planen.

Som ett led i arbetet med att skapa trygga miljöer genomgår alla ungdomsspelare obligatorisk föreningsdomarutbildning och får prova på att döma matcher för att skapa en tydligare förståelse för domarens roll som matchledare. Detta har visat sig ha en lugnande effekt på spelarna i matchsituationer och i förlängningen skapa ett bättre matchklimat.