Till ledare för barn och ungdomar inför 2024

Denna information berör dig som är ledare för F/P födda 2015-2008 i Göteborgs Fotbollförbund. Nedan finner ni viktiga datum samt info inför säsongen 2024. Läs igenom nedanstående och notera datumen i er planering.

Seriespel

3 januari – Anmälan till seriespel för F/P 2015-2008 öppnar
30 januari – Anmälan till seriespel för F/P 2014-2008 stänger
20 februari – Anmälan till seriespel för F/P 2015 stänger

Obligatoriska Uppstartsmöten och Lokal Ledarutbildning Vår

Under säsongen 2024 så genomförs obligatoriska Uppstartsmöten för samtliga lag som anmäler sig till seriespel för F/P 2015-2008. Varje lag som anmäls ska representeras av en ledare på Uppstartsmötena. Då utrymmet är begränsat är det max en ledare per lag eller seriegrupp som kan delta. Deltar man inte på Uppstartsmöte så kommer föreningen att debiteras en avgift. Lag som inte deltar kommer också att behöva göra en skriftlig återkoppling till Göteborgs Fotbollförbund gällande Uppstartsmötet där laget behöver ta kontakt med samtliga lag som man har i sin grupp under seriespelet. Uppstartsmötena genomförs enligt schema längre ner och kräver ingen föranmälan.

Dessutom kommer alla ledare för F/P 2014-2008, i samband med Uppstartsmötena, ha chansen att deltaga på en gratis och frivillig fortbildning via det som vi förra året lanserade som Lokal Ledarutbildning (LLU). LLU låg tidigare på ett separat datum, nu väljer vi som sagt att samköra det med de obligatoriska Uppstartsmötena. Förhoppningsvis underlättar det schemat för er ledare genom att det blir färre datum. Dessa LLU kommer att ledas av det vi kallar för Zonutvecklare. Personer som utifrån elitföreningarna, tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, jobbar med fotbollsutveckling i distriktet i vårt gemensamma projekt Fotbollslyftet. LLU behandlar kärnan i det som bidrar till bra spelarutbildning i träning och match. Ni kommer få handfasta tips som ni kan jobba med i era lag och i er förening och samtidigt träffa andra ledare. Givetvis kan alla ledare kring aktuella åldrar anmäla sig till LLU, även de som inte går på Uppstartsmötet för att representera det till seriespel anmälda laget. LLU genomförs enligt schema längre ner och kräver föranmälan.

Datum och tider

Ledare för F/P födda 2015 kallas till ett digitalt Uppstartsmöte som genomförs i mars månad.

Lördag 16 mars – Ledare för F/P födda 2014-2012 (Uppstartsmöte: 2 timmar + LLU: 2 timmar)
Plats: Ullevi Lounge på Skånegatan 10 (Uppstartsmöte) och Katrinelundsgymnasiet (LLU)

 • 09:00-11:00 – Infomöte + Gruppdiskussioner F/P 2012 (obligatorisk)
  11:15-13:15 – LLU F/P 2012 (frivillig)
 • 11:15-13:15 – Infomöte + Gruppdiskussioner F/P 2013 (obligatorisk)
  13:30-15:30 – LLU F/P 2013 (frivillig)
 • 13:30-15:30 – Infomöte + Gruppdiskussioner F/P 2014 (obligatorisk)
  15:45-17:45 – LLU F/P 2014 (frivillig)

Söndag 17 mars – Ledare för F/P födda 2011-2008 (Uppstartsmöte: 2 timmar + LLU: 2 timmar)
Notera att 17 mars därmed är en matchfri dag (inga domare tillsätts) för 13-16 år.
Plats: Ullevi Lounge på Skånegatan 10 (Uppstartsmöte) och Katrinelundsgymnasiet (LLU)

 • 09:00-11:00 – Infomöte + Gruppdiskussioner P 2011 & P 2010 (obligatorisk)
  11:15-13:15 – LLU P 2011 & P 2010 (frivillig)
 • 11:15-13:15 – Infomöte + Gruppdiskussioner F 2011 & F 2010 (obligatorisk)
  13:30-15:30 – LLU F 2011 & F 2010 (frivillig)
 • 13:30-15:30 – Infomöte + Gruppdiskussioner F/P 2009 & F/P 2008 (obligatorisk)
  15:45-17:45 – LLU F/P 2009 & F/P 2008 (frivillig)

Sista dag för anmälan till LLU Vår på Katrinelundsgymnasiet är söndag 10 mars!


LLU Höst 

Dessutom kommer vi under hösten erbjuda ett LLU-tillfälle som kommer att genomföras på kvällstid i ert närområde:

 • Onsdag 13 november – Ledare för F/P födda 2014-2012
 • Torsdag 14 november – Ledare för F/P födda 2011-2008


Obligatoriskt med Spelformsutbildning 7 mot 7 för ledare F/P födda 2014.

På Representantskapet 2023 beslutade föreningarna att det fr.o.m. 2024 är obligatoriskt att minst 1 ledare per åldersgrupp (F/P födda 2014) skall ha genomgått Spelformsutbildning 7 mot 7 för att laget ska kunna medverka i seriespel. Samma krav som sedan tidigare finns i 3 mot 3 och 5 mot 5. Spelformsutbildningar och andra utbildningar hittas alltid under Aktuella utbildningar. Läs mer om utbildningskrav och det som beslutades kring det på Representantskapet här.


Spelarutbildning

Under 2024 genomför Göteborgs Fotbollförbund spelarutbildningsverksamhet i form av Utbildningsdagar för F/P 15 år (födda 2009), Distriktslagsverksamhet, Zonlagsturnering, MålvaktsCamp samt LSU Futsal.