Reviderat förslag till seriesammansättning

Här finner ni reviderat förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att

anmälningstiden går ut den 21 november vilket gör att det kan komma att bli förändringar.

att

sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 21 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare skall det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

De lag som ev. vill göra en förändring skall även kontakta den/de föreningar som kan bli berörda av förändringen och komma överens med dom. Medgivande skall bifogas med motförslaget. Föreningens ev. synpunkter mailas till   lotta.gustafsson@svenskfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

24 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Reviderat förslag

Notera följande:

- Div. 2, dam - Lagen är inte placerade i några serier ännu. Detta görs senare av Götalandsdistrikten. Remissförslag skickas ut den 4 december.

- Div. 4, dam – i första förslaget gjorde vi två serier med 10 lag/serie. Detta för att få ihop helheten så bra som möjligt för alla deltagande lag. Då det tillkommit nya lag i div. 5, dam så utökas div. 4, dam till 11 lag.

- Div. 5, herr – ärende pågår fortfarande vilket kan komma att påverka upp- och nedflyttningar i 4, 5, och 6.

- Div. 7, herr – Notera att det har tillkommit nya lag.

Här nedan kan ni se föreningarna fördelade på kartor gjorda i Google Maps.

För bäst funktion och för att kunna se helheten, rekommenderar vi att ni öppnar kartorna på en dator.

Karta div. 3, dam

Karta div. 4, dam

Karta div. 5, dam

Karta div. 4, herr

Karta div. 5, herr

Karta div. 6, herr

Karta div. 7, herr

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.