Lokal Ledarutbildning (LLU) 21-22 oktober

21 och 22 oktober genomför Göteborgs Fotbollförbund, ihop med distriktets elitföreningar, Lokal Ledarutbildning (LLU).

Dessa LLU är kostnadsfria och kommer att ledas av det vi kallar för Zonutvecklare, med hjälp av föreningarnas Fotbollsutvecklare. Zonutvecklarna, utifrån elitföreningarna eller från Göteborgs Fotbollförbund, jobbar med fotbollsutveckling i distriktet och framför allt mot ovan nämnda Fotbollsutvecklare. 

LLU riktar sig mot ledare för spelare 10-16 år och kommer behandla kärnan i det som bidrar till bra spelarutbildning i träning och match. Ni kommer få handfasta tips som ni kan jobba med i era lag och i er förening och samtidigt träffa andra ledare för samma åldergrupp i ert geografiska område.

LLU-tillfället 21-22 oktober baseras, likt i våras, på det materialet vi tagit fram i Fotbollslyftet kring spelarutbildning. Ambitionen är att ytterligare fördjupa oss i materialet och att höstens LLU-tillfälle ska vara givande för alla intresserade ledare, oavsett om du medverkade på vårens LLU eller inte.

Sista dag för anmälan till 21-22 oktober är torsdag 12 oktober (förlängt, var tidigare 10 oktober). 

All info och anmälningsformulär hittar du här: