Göteborgsfotbollens Hall of Fame

Lördagen den 15 juni kommer vi uppmärksamma de som blivit invalda i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.

Även tidigare invalda är välkomna att närvara på Ullevis presscentrum kl 16:00 den 15 juni men behöver meddela om de kommer till anette.wigerud@svenskfotboll.se senast den 4 juni.

Föreningarna kan lämna förslag på personer som är aktuella för denna utmärkelse.

Kriterier: Ledare i föreningen i minst 20 år (ej spelare).

Maila förslagen till gbgfotboll@svenskfotboll.se senast 24 maj.

I anslutning till en kamratmåltid erhåller de invalda en plakett och får sitt namn upsatt på Idrottsmuseet i Göteborg.