Integrationssammandrag

Nu på lördag den 27 maj genomförs vårt Integrationssammandrag.

Under dagen kommer alla lag i åldern 10-12 år, i grupper om 6-8 lag, att träffas på ett av lagens hemmaplan och spela två matcher med varandra. Istället för att 
spela mot varandra som vi vanligtvis gör, kommer lagen att blandas och utan domare spela med varandra. Mellan matcherna kommer lagen att fika tillsammans och foreningsutvecklare från Föreningslyftet som leder samtal tillsammans med ledare på plats som går ut på att barn och ledare lär känna varandra och de 
områden man kommer ifrån.