Vi söker Zonutvecklare (ZU)

Uppdraget innebär att tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund verka som en stödfunktion till Fotbollsutvecklare i förening (FU IF) samt vara med på, och driva träffar, inom ramen för Fotbollsyftet. Zonutvecklaren (ZU) har också, i vissa fall, ett ansvar gentemot de föreningar som inte har en FU IF i Förening.

Uppdraget innebär dessutom ett ansvar att verka som ambassadör för Göteborgsfotbollen samt medverka till att Göteborgs Fotbollförbunds ledstjärnor, normer och värderingar efterlevs.

Vi söker en person för uppdraget som Zonutvecklare i Ale, Öster och Partille.

 

Arbetsbeskrivning

ZU-rollen innebär att, inom ett begränsat geografiskt område arbeta med:

 • Ledarutbildning i zonen.
 • Samordna ledarutbildning inom sin zon.
 • Genomföra Lokal ledarutbildning (LLU) i zonen samt samordna aktiviteten med FU IF.
 • Samordna kring Zonlagsturneringen tillsammans med FU IF, DFK och SU.
 • Föreningsbesök för föreningar med FU IF.
 • Föreningsbesök för föreningar utan FU IF.
 • En brygga mellan förening och Göteborgs fotbollförbund (GFF) genom nätverksträffar inom Fotbollslyftet samt möjlighet till vidare kompetensutveckling, för att vara uppdaterad i den senaste rönen.

 

Omfattning

Uppdragets omfattning är ca. 35-50% av en heltid.
Arvode utgår enligt gällande praxis.

 

Du som söker bör ha följande utbildning:

Minst motsvarande Tränarutbildning UEFA B.

 

Du som söker bör ha behörighet att utbilda i:

Workshop 3 mot 3 och 5 mot 5 samt SvFF D.

 

Du som söker bör ha följande egenskaper:

 • Goda ledaregenskaper
 • God instruktörsvana
 • Erfarenhet som utbildare
 • Vara utåtriktad och ha lätt för att kommunicera och samarbeta
 • God organisations- och administrativ förmåga

Vi ser gärna kvinnliga sökande. Det är meriterande att ha varit instruktör hos oss och ha god insyn i Göteborgsfotbollen.

 

Vi vill att din ansökan är oss tillhanda senast den 2 april 2023.
Urval görs löpande.

Ansökan med CV samt referenser skickas till:
Göteborgs Fotbollförbund
E-post: rolando.moncada@svenskfotboll.se

Har du frågor ang. uppdraget kontakta:
Rolando Moncada, rolando.moncada@svenskfotboll.se Telefon: 031-761 07 05