Ledare för barn och ungdomar inför 2023

Denna information berör dig som är ledare för F/P födda 2014-2007 i Göteborgs Fotbollförbund. Nedan finner ni viktiga datum samt info inför säsongen 2023. Läs igenom nedanstående och notera datumen i er planering.

Seriespel

4 januari – Anmälan till seriespel för F/P 2014-2007 öppnar
31 januari – Anmälan till seriespel för F/P 2013-2007 stänger
21 februari – Anmälan till seriespel för F/P 2014 stänger

Obligatoriska uppstartsmöten

Under säsongen 2023 så genomförs obligatoriska Uppstartsmöten för samtliga lag som anmäler sig till seriespel för F/P 2014-2007. Varje lag som anmäls ska representeras av en ledare på Uppstartsmötena. Deltar man inte på Uppstartsmöte så kommer föreningen att debiteras en avgift. Dessutom kommer lag som inte deltar att behöva göra en skriftlig återkoppling till Göteborgs Fotbollförbund gällande uppstartsmötet där laget behöver ta kontakt med samtliga lag som man har i sin grupp under seriespelet. Uppstartsmötena genomförs:

25 mars – Ledare för F/P födda 2013-2011 (tidsomfattning 2 timmar/åldersgrupp)
26 mars – Ledare för F/P födda 2010-2007 (tidsomfattning 2 timmar/åldersgrupp)
Ledare för F/P födda 2014 kallas till en digital träff som genomförs i mars månad.

LLU – Lokal Ledarutbildning

Inom ramen för Fotbollslyftet arrangerar Göteborgs Fotbollförbund så kallad Lokal Ledarutbildning (LLU). Lokal ledarutbildning kommer att genomföras i ert närområde. Dessa LLU kommer att ledas av det vi kallar för Zonutvecklare. Personer som utifrån elitföreningarna, tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, jobbar med fotbollsutveckling i distriktet. LLU genomförs:

22-23 april – Ledare för F/P födda 2013-2007 (tidsomfattning 2 timmar/åldersgrupp)
21-22 oktober – Ledare för F/P födda 2013-2007 (tidsomfattning 2 timmar/åldersgrupp)

Läs mer om LLU:

Zonlagsturneringen

Vår årliga Zonlagsturnering som i år berör ledare för F/P födda 2009-2007 genomförs helgen 9-10 september. Inför Zonlagsturneringen genomförs också två träffar för berörda ledare, 8 juni samt 23 augusti.

Läs mer om Zonlagsturneringen:

Spelarutbildning

Under 2023 genomför Göteborgs Fotbollförbund spelarutbildningsverksamhet i form av Utbildningsdagar för F/P 15 år (födda 2008), distriktslagsverksamhet, LSU Futsal samt MålvaktsCamp.

Mer info och datum kommer att presenteras här: