Notifikation av utbildnings- och solidaritetsersättning

GFF vill informera rörande utbildnings- och solidaritetsersättning, att SvFF utvecklat en funktion i Fogis som gör att föreningar får någon form av automatisk notifikation när det händer något med spelare som tidigare varit registrerade i föreningen och som triggar rätt till nationell utbildnings- och/eller solidaritetsersättning.

Information om när ersättning kan erhållas och hur den beräknas finns att läsa i 7 kap. SvFF:s Representationsbestämmelser.

Ni hittar Representationsbestämmelser här: https://www.gbgfotboll.se/tavling/fotboll/tavlingsdokument/

 

Notifikationen går till Föreningens epost-adress. Om ingen epost-adress angivits på Föreningen har eventuell epost-adress till senast inloggad föreningsadministratör använts.