Slutgiltigt förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni slutgiltigt förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden gick ut den 22 november.

att
synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet den 6 december.

Notera följande:
- Div. 2, dam - Remissförslag 1 skall vara färdigt att skickas ut till föreningarna senast den 19 december.

- Div. 4, dam – i slutgiltiga förslaget har vi gjort två serier med 11 lag/serie. Detta för att få ihop helheten så bra som möjligt för alla deltagande lag.

- Div. 5, dam – i slutgiltiga förslaget har vi kvar div. 5, dam. Detta för att få ihop helheten och att det skall bli så bra som möjligt för alla deltagande föreningar. Notera att det har tillkommit nya lag.

- Div. 6, herr – notera att FC Linné har utgått och vi har justerat indelningen av lag.

- Div. 7, herr – notera att det i slutgiltiga förslaget endast är två seriegrupper i div. 7. Notera att det har tillkommit nya lag.

Här nedan kan ni se föreningarna fördelade på kartor gjorda i Google Maps.

För bäst funktion och för att kunna se helheten, rekommenderar vi att ni öppnar kartorna på en dator.

Karta div. 2, dam

Karta div. 3, dam

Karta div. 4, dam

Karta div. 5, dam

Karta div. 4, herr

Karta div. 5, herr

Karta div. 6, herr

Karta div. 7, herr

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.