Reviderat förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni reviderat förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att

anmälningstiden går ut den 22 november vilket gör att det kan komma att bli förändringar.

att

sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 22 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare skall det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

De lag som ev. vill göra en förändring skall även kontakta den/de föreningar som kan bli berörda av förändringen och komma överens med dom. Medgivande skall bifogas med motförslaget. Föreningens ev. synpunkter mailas till lotta.gustafsson@gbgfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

24 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Reviderat förslag

Notera följande:

- Div. 2, dam - Lagen är inte placerade i några serier ännu. Detta görs senare av Götalandsdistrikten.

- Div. 4, dam – i första förslaget har vi gjort två serier med 10 lag/serie. Detta för att få ihop helheten så bra som möjligt för alla deltagande lag.

- Div. 5, dam – i första förslaget har vi skapat div. 5, dam. Detta för att få ihop helheten och att det skall bli så bra som möjligt för alla deltagande föreningar. Notera att det har tillkommit nya lag.

- Div. 7, herr – notera att det i första förslaget endast är två seriegrupper i div. 7. Notera att det har tillkommit nya lag.

Här nedan kan ni se föreningarna fördelade på kartor gjorda i Google Maps.

För bäst funktion och för att kunna se helheten, rekommenderar vi att ni öppnar kartorna på en dator.

Karta div. 2, dam

Karta div. 3, dam

Karta div. 4, dam

Karta div. 5, dam

Karta div. 4, herr

Karta div. 5, herr

Karta div. 6, herr

Karta div. 7, herr

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.