Inbjudan till Representantskapsmöte

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder till Representantskapsmöte 2022.

Vi inbjuder härmed en ledamot per förening till Representantskapet.

Ledamot samt suppleant skall utses av respektive förenings styrelse.
Suppleanten deltar endast om den ordinarie ledamoten är förhindrad.
Endast anmäld ledamot/suppleant har röst- och närvarorätt på Representantskapet.

Inkomna motioner till årets Repskap kan ni ta del av här.

När: Tisdag den 6 december.
Tid: Klockan 18.30. Kaffe serveras från kl. 18.00.
Plats: Ullevi Presscenter. Ingång via Paradingången.

Anmäl er på bifogad blankett senast onsdagen den 30 november 2022.

Anmälan skickas till:
E-post: gbgfotboll@svenskfotboll.se eller
Adress: Göteborgs Fotbollförbund, Nedre Kaserngården 3, 415 27 Göteborg