Informationsmöte Föreningsutveckling – 221130 (Föreningslyftet Light)

Göteborgs Fotbollförbund inbjuder alla fotbollsföreningar till informationsmöte kring fotbollens, futsalens och föreningarnas utveckling i Göteborg med fokus på barn och ungdom.

Mötet kommer att ge en sammanfattning av vad som behandlats i Föreningslyftet under våren och vänder sig främst till föreningar som inte är med i Föreningslyftet, föreningar som är med i Föreningslyftet men inte har möjlighet att vara med på dagtidsträffarna (Föreningslyftet Light) samt andra personer i föreningarna med intresse av föreningsutveckling.

När:
Onsdag 2022-11-30, kl 17:30-ca 20:00

Var:
Digitalt via följande Teams länk
Klicka här för att ansluta till mötet

Innehåll:

 • Inledning och presentation
 • Föreningslyftet 2022
  Diplomerad Förening
  Övergångspolicyn
  Jämställdhet
 • Inför Repskapet
 • Återstartsstöd 3
 • Frågor och övrigt

Anmälan:
Obligatorisk anmälan 221130. Ordförande, Föreningsutvecklare (som inte varit med på dagstidsträffarna) eller Ungdomsansvarig är lämpliga deltagare från föreningen. Vi räknar med 2 personer från varje förening.