Datum för processen kring serieindelning för representationsserier 2023

Här ser ni de viktiga datumen för processen kring serieindelning för representationslagen säsongen 2023.

Beslut om definitiv seriesammansättning för damer och herrar i representationsserier sker enligt följande:

8 november
Anmälan öppnar.

10 november
Förslag 1 publiceras på förbundets hemsida.

14 november
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter skall lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. De lag som ev. vill göra en förändring skall även kontakta den/de föreningar som kan bli berörda av förändringen. Detta ska uppges i det skriftliga underlag som lämnas in till Göteborgs Fotbollförbund.

17 november
Reviderat förslag publiceras på hemsidan.

22 november
Sista datum att anmäla lag till 2023 års representationsserie.

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter skall lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin. De lag som ev. vill göra en förändring skall även kontakta den/de föreningar som kan bli berörda av förändringen. Detta ska uppges i det skriftliga underlag som lämnas in till Göteborgs Fotbollförbund.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag

24 november
Slutgiltigt förslag publiceras på hemsidan.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

6 december
Representantskapsmötet fastställer en s.k. definitiv seriesammansättning

Tävlingskommittén, Göteborgs Fotbollförbund