Motioner

Motioner till Göteborgs Fotbollförbunds Representantskap ska vara inskickade senast 1 november och till Årsmötet ska de vara inskickade senast 1 december.