Information gällande Damserierna 2023

Som vi tidigare har informerat om kommer division 1 damer att 2023 minskas från 6 serier till 3 serier.

Då antalet uppgångar minskar från div. 2 till div. 1, har Götalandsdistrikten även tagit beslut om en förändring av division 2 damer inför 2023.

8 serier blir då 4 serier.

En arbetsgrupp inom Göteborgs Fotbollförbund har under våren arbetat med frågan hur framtida division 3 ska se ut i Göteborg.

Arbetsgruppen har bestått av 8 representanter från divisionerna 2-4, 2 representanter från Tävlingskommittén samt 1 tjänsteperson.

Information har hållits med damföreningarna inom distriktet, samt en enkät har genomförts.

80% av alla damföreningar svarade på enkäten och en övervägande majoritet av dessa (80%) vill ha en förändring från 2 till 1 division 3 och över 90% av dessa anser att detta ska ske redan till säsongen 2023.

Arbetsgruppen har via Tävlingskommittén lämnat över underlaget till styrelsen för beslut.

Frågan hanterades på styrelsens möte den 21 juni 2022, och följande besluts togs;

Styrelsen noterar att ett stort förankringsarbete genomförts med damföreningarna genom utskick, informationsmöten och enkät.

Beslut: Då över 90% av föreningarna har önskat en snabb övergång under nästa år istället för 2024 så frångår styrelsen normal praxis att invänta representantskapet och beslutar därmed att genomföra övergången till en division 3 serie redan till säsongen 2023.