Integrationssammandrag

På lördag den 4 juni är det dags för vårt Integrationssammandrag runt om i Göteborg.

Syftet med dagen är att barn och vuxna från olika delar av staden ska lära känna varandra, varandras stadsdelar och miljöer med fotbollen som redskap samt spela fotboll på barnens villkor.

Under dagen kommer lag i åldern 10-12 år, i grupper om 6-8 lag, att träffas på ett av lagens hemmaplan och spela två matcher med varandra och utan domare. Mellan matcherna kommer lagen fika tillsammans med föreningsutvecklare som leder samtal tillsammans med ledare på plats för att lära känna varandra och de områden man kommer ifrån.