Valet 2022

Idrottens betydelse och bidrag i samhället.

Inför stundande val vill vi förstärka de postitiva effekter fotbollen har för individer och samhället. Därför har vi tagit fram ett valmanifest för att belysa idrottens betydelse och bidrag i samhället. 

Nedan ser ni våra 5 viktigaste valfrågor:

1. Anställda Föreningsutvecklare 

2. Fungerande konstgräsplaner 

3. Föreningsliv i utsatta områden

4. Utöva Futsal 

5. Enklare föreningar