Fastställd seriesammansättning Damer division 2 Götaland 2022

Götalandsdistriktens styrelser har nu fastställt Damer division 2 Götaland samt föreskrifterna för denna serienivå. 96 lag har placerats in i de åtta distriktsövergripande serierna.

Seriegrupper och administrerande distrikt

Nordvästra Götaland administreras av Göteborgs FF
Norra Götaland administreras av Västergötlands FF
Nordöstra Götaland administreras av Östergötlands FF
Västra Götaland administreras av Hallands FF
Mellersta Götaland administreras av Smålands FF
Sydvästra Götaland administreras av Skåne FF
Södra Götaland administreras av Skåne FF
Sydöstra Götaland administreras av Blekinge

Administrerande distrikt kommer inom kort informera om hur serieadministrationen framöver kommer att se ut i den seriegrupp ni tillhör.