Information från Valberedningen

Valberedningen nominerar följande till styrelsen respektive revisorer:

Omval ledmöter styrelse

Bert Andersson, ordförande

Madelene Ekwall, Nol IK

Torbjörn Olsson, FC Komarken

 

Nyval styrelsen:

Roberto Incorvaia, IK Virgo

Susanne Gawell, IFK Göteborg Futsal

 

Revisorer

Auktoriserad revisor

Anders Haglind, Älvsborgs FF

suppleant

Chris Carlsson, GAIS

Lekmannarevisorer:

Lars Ekendahl, Ytterby IS

suppleant

Jan Albertsson, Ytterby IS

 

Nominerade till disciplinnämnden 2022 är:

Mikail Cakmak

Märta Willner

Mikael González

Peter Bertlin

 

Mikael Westerlind

Ordf valberedningen