Reviderat förslag till seriesammansättning i våra representationsserier

Här finner ni reviderat förslag på seriesammansättningen i våra representationsserier.

Tävlingskommittén vill att ni noterar följande:

att
anmälningstiden går ut den 23 november.

att
sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter på TK:s reviderade förslag till seriesammansättning är den 23 november. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Göteborgs Fotbollförbund. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren. Vidare skall det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
De lag som ev. vill göra en förändring skall även kontakta den/de föreningar som kan bli berörda av förändringen. Föreningens ev. synpunkter mailas till lotta.gustafsson@gbgfotboll.se.

TK reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser ett s.k. slutgiltigt förslag.

25 november presenteras det slutgiltiga förslaget på vår hemsida.

Observera att synpunkter på det slutgiltiga förslaget endast kan lämnas på Representantskapsmötet.

Om vi inte kontaktas av er förening under yttrandetiden betraktar vi det som att ni inte har några synpunkter på förslaget.

Reviderat förslag


Förslag 2 – seriesammansättning 2022 Herrar (excelfil)

Notera följande:
- Div. 2, dam - Lagen är inte placerade i några serier ännu. Detta görs senare av Götalandsdistrikten.

- Div. 4, dam - notera att det tillkommit nya lag. Då vi endast har en div. 4-serie läggs dessa lag endast till på kartan.

- Div. 6, herr – Ärende pågår fortfarande varför lag 12 i 6B ännu inte är fastställt.

- Div. 7, herr – Ärende pågår fortfarande varför lag 12 i 7C ännu inte är fastställt.

- Div. 7, herr – notera att det kommer tillkomma nya lag, så här har vi endast fördelat lagen så som det ser ut just nu.

Här nedan kan ni se föreningarna fördelade på kartor gjorda i Google Maps.
För bäst funktion och för att kunna se helheten, rekommenderar vi att ni öppnar kartorna på en dator.

Karta div. 3, dam

Karta div. 4, dam

Karta div. 4, herr

Karta div. 5, herr

Karta div. 6, herr

Karta div. 7, herr

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.