RF-stöd

RF-stöd 2024 kan sökas både hos Göteborgs Fotbollförbund samt RF-SISU.

Information om RF-stöd 2024

Nedan finner du information om hur RF-stödet är uppbyggt och vad ni som förening har möjlighet att ta del av.

En del av medlen är sökbara för er föreningar och dessa hitta ni under fliken ”RF-Stöd - Ansökan om medel”. En annan del är realiserade som aktiviteter som era spelare, ledare och föreningsrepresentanter kan delta i. Det senare hittar du längre ner i detta dokument.

Göteborgs Fotbollförbund får medel i olika potter enligt nedan:

 • Verksamhetsstöd: Medel till Göteborgs Fotbollförbund som fördelar dessa till olika utvecklingsinsatser och avgiftsfria utbildningsaktiviteter för föreningarna.
 • Projektstöd IF: Medel direkt till föreningarna. Föreningarna söker olika paket och får dessa beviljade av Göteborgs Fotbollförbund. Nytt för i år är att ni inte behöver söka dessa i IdrottOnline utan endast fylla i ett formulär under fliken ”RF-stöd – Ansökan om medel”.
 • Återstartsstöd 4: Stödet ska ge möjlighet för föreningarna att rekrytera, åter-rekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet mot Hållbara Föreningar samt Ett Stärkt Ledarskap.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet består av ett antal aktiviteter som ni kan anmäla er direkt till nedan. Notera att alla dessa aktiviteter erbjuds utan någon kostnad.

 

Fotbollslyftet

Vår väletablerade spelar- och ledarutbildning, som funnits med sedan Idrottslyftet startade, fortsätter med följande innehåll:

 • Fritt deltagande på GFF arrangerade
  Övriga utbildningar har en anmälningsavgift. Aktuella utbildningar hittar du här!
 • Fritt deltagande för ledare för åldrarna 10-16 år i vprt ledarfortbildningskoncept, Lokal Ledarutbildning (LLU).
  Information hittar du här!
 • Deltagande på vår ledar- och spelarutbildning – LSU Futsal och i Zonlagsturneringen för föreningens ledare och spelare. Hela GFFs spelarutbildning hittar du här!
 • Fri tillgång till S2S-verktyget. I år är sista året!

 

Föreningsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en anställd föreningsutvecklare (FU). FU’s överordnade uppgift är att tillsammans med andra FU i Föreningslyftet utveckla sin förening och skapa goda förutsättningar för sina ideella ledare att utföra sina uppdrag med önskad kvalité.

Föreningsutvecklarutbildning går parallellt med vårt lokala utbildningsläger på Kviberg den 17-18 augusti och ger grundläggande kunskaper i föreningsutveckling och Göteborgsfotbollens värdegrund och normer samt hur du mha Kvalitetsklubb kan utveckla din förening. Anmälan till Föreningsutvecklarutbildningen gör du här!

 

SvFF Fotbollsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en fotbollsutvecklare i sin förening (FU IF). FU IF’s överordnade uppgift är att coacha föreningens ledare avseende det som utspelar sig på planen. Tillsammans med Zonutvecklare och andra FU IF ingår man i Fotbollslyftet.

Från och med 2024 kommer Göteborgs Fotbollförbund (tillsammans med närliggande distrikt) genomföra SvFF Fotbollsutvecklarutbildning. Denna utbildning skall ej förväxlas med tidigare GFF Fotbollsutvecklarutbildning. Vi rekommenderar Fotbollsutvecklare i förening (FU IF) att genomgå denna utbildning. Gratis för alla deltagande föreningar i fotbollslyftet.

Modul 1:1 och 1:2: 2024-03-09 & 2024-03-09 – Vänersborg (övernattning)

Modul 2:1: 2024-08-24 – Kviberg

Anmälan till SvFF Fotbollsutvecklarutbildning gör du här!

 

Föreningslyftskonferens

För alla föreningar som är med i Föreningslyftet finns möjligheten att deltaga på en gratis konferens tillsammans med övriga idrotter inom Föreningslyftet. Konferens är på Bohusgården i Uddevalla 13-14 April och gäller två personer per förening.

Separat inbjudan finns här! Anmälan av en eller två personer till konferensen görs här!

 

Projektstöd IF

Projektstöd IF ansöks under fliken ”RF-stöd – Ansökan om medel” och beviljas av Göteborgs Fotbollförbund.

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" att välja bland:

Paket 1: Föreningslyftet

Paket 2: Fotbollslyftet

Paket 3: Domarlyftet

 

Återstartsstöd 4

Även Återstartsstöd 4 ansöks under fliken ”RF-stöd – Ansökan om medel”.

Där finns ett paket att söka:

Paket 4: Stärkt ledarskap i föreningen

Frågor och praktisk hjälp

Frågor ang. RF-stöd och Föreningslyftet besvaras av:

Patrik Gustafson
patrik.gustafson@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 10


Frågor ang. Fotbollslyftet besvaras av:

Filip Tobiasson
filip.tobiasson@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 05

Frågor ang. Domarlyftet besvaras av:

Osman Yücel
osman.yucel@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 04

 

Behöver ni annan praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

Anette Wigerud
anette.wigerud@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 11

 

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

 

 

 

Nedan finner ni de olika paket er förening kan ansöka om från RF-stödet 2024.

Ansökan sker för respektive paket och beviljas av Göteborgs Fotbollförbund. Det går bra att söka ett, flera eller alla paket!

Sista ansökningsdag är 14 februari.

OBS! GFF har budgeterat en viss summa för de olika paketen.  Skulle antalet sökande föreningar överstiga det budgeterade antalet eller i de fall att GFF inte får utlovade medel så förbehåller vi oss rätten att justera resp. belopp proportionellt per paket. Utbetalning sker vår och höst.

Notera att ingen ansökan behöver göras i IdrottOnline i år!

 

Paket 1: Föreningslyftet – 20.000  alt. 10.000*) kr

Deltagande i Föreningslyftet som är vårt ordinarie arbetssätt där vi tillsammans med andra föreningars FU, andra idrotter såsom Innebandy, Handboll, Basket och Ishockey, RF/SISU Västra Götaland och kommunerna utvecklar föreningslivet i Göteborg. Kvalitetsklubb, svensk fotbolls verktyg för föreningsutveckling, kommer att användas.

Föreningen deltar med sin Föreningsutvecklare i de gemensamma, SDF-specifika och lokala nätverksträffarna. Ansökan där ni skall ange er FU’s kontaktuppgifter görs här!

*) Endast digitalt deltagande

 

Paket 2: Fotbollslyftet – 15.000 kr alt 0*) kr

Deltagande i vår satsning för att öka fotbollskompetensen i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen Fotbollsutvecklare (FU IF) för att tillsammans med Zonutvecklarna (ZU) utveckla tränarna i den egna föreningen avseende det som utspelar sig på planen. Läs mer om Fotbollslyftet här.

*) Likt förra året kommer det även finnas kostnadsfria paket att kunna söka för föreningar som ännu inte rekryterat en FU IF.

De tre paketen (inom ramen av Fotbollslyftet) samt ansökan finner ni här.

 

Paket 3: Domarlyftet – 5.000 kr

Deltagande i vår satsning för att öka kompetens och förståelse för domarskapet i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen domarutvecklare för att tillsammans med domaransvariga på Göteborgs Fotbollförbund utveckla Föreningsdomare samt att jobba med ett bättre matchklimat. Vi vill tillsammans med er hjälpa er skapa en fungerande föreningsdomarverksamhet i er förening som främjar fotbollen.

Ansök och ange er Domarutvecklares kontaktuppgifter här!

 

Paket 4: Stärkt ledarskap i föreningen - 10.000 kr

Brett erbjudande som ger föreningen möjlighet att förstärka befintliga satsningar från GFF typ Föreningslyft, Fotbollslyft eller Domarlyft och/eller arrangera gemensamma aktiviteter för föreningens aktivitets- och organisationsledare som ledarutbildning eller föreningens dag etc

Förslaget om Stärkt Ledarskap kommer från föreningarna i Föreningslyftet och skall alltså riktas mot föreningens ledare.

Ansökan görs här! Beskriv kort vilka satsningar eller aktiviteter ni att använda medlen till.

Frågor och praktiskt hjälp

Frågor ang. RF-stöd och Föreningslyftet besvaras av:

Patrik Gustafson
patrik.gustafson@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 10


Frågor ang. Fotbollslyftet besvaras av:

Filip Tobiasson
filip.tobiasson@svenskfotboll.se  
tel. 031-761 07 05

Frågor ang. Domarlyftet besvaras av:

Osman Yücel
osman.yucel@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 04

 

Behöver ni annan praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

 

Anette Wigerud
anette.wigerud@svenskfotboll.se 
tel. 031-761 07 11

 

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

Projektstöd IF som söks via RF-SISU Västra Götaland

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott -  världens bästa!

Projektstöd IF via RF-SISU Västra Götaland söks via föreningens idrottskonsulent.

 

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott som söks via RF-SISU Västra Götaland

 

En vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och strategi betyder i praktiken synliggörs i RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Det är från de fem huvudriktlinjerna (nedan) som projektstöd via RF-SISU Västra Götaland prioriteras i idrottsövergripande projekt under 2024.

 

Huvudriktlinjer i RF:s riktlinjer för barn och ungdomsidrott:

 • Trygghet – skapa trygga och välkomnande miljöer
 • Delaktighet – erbjuda delaktighet och inflytande
 • Glädje – främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
 • Allsidighet – möjliggöra allsidighet och lekfullt idrottande
 • Hälsa – bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

 

 Övriga viktiga förutsättningar för att kunna få igenom sin projektansökan

 • Projektidén ska ge långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.
 • Primär målgruppen ska vara 7–25 år (det är denna målgrupp som primärt ska ha nytta av satsningen).
 • Ansökan får inte röra löpande eller ordinarie verksamhet - läger är att betrakta som ordinarie verksamhet!
 • Stöd beviljas inte för individuella kostnader
 • Projekt ska avse insatser framåt i tid och ska återrapporteras inom en månad efter projektets slutdatum. Föreningar som inte redovisat tidigare projekt som är färdigställda kan inte beviljas nytt projektstöd. OBS! Nytt för 2024

Projekt IF Återstart 3 som söks via RF-SISU Västra Götaland

Syftet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att IF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Trehuvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:

 • Stöd till folkbildning och utbildning
 • Stöd till föreningsdemokrati
 • Stöd till IF i idrottssvaga områden

Därutöver kan visst stöd nyttjas i relation till det övergripande syftet med stödet.

Övriga viktiga förutsättningar för att kunna få igenom sin projektansökan

 • Stödet tillgängliggörs i första hand för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas således inte för att bekosta läger.
 • Projektmedel kan inte sökas för inköp av material till ordinarie, sedan tidigare etablerad, verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel kan inte sökas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
 • Projekt ska avse insatser framåt i tid och ska återrapporteras inom en månad efter projektets slutdatum. Föreningar som inte redovisat tidigare projekt som är färdigställda kan inte beviljas nytt projektstöd. OBS! Nytt för 2024

 

Projektstöd IF Anläggning som söks via RF-SISU Västra Götaland

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Projektstöd IF Anläggning söka stöd till idrottsanläggningar. För mer information och kontakt klicka här.

Projektstöd IF via RF-SISU Västra Götaland söks via föreningens idrottskonsulent.

För mer information om bidrag och stöd från RF-SISU Västra Götaland kontakta er idrottskonsulent. Kontaktuppgifter finner ni här.

Välkomna med era ansökningar!
RF-SISU Västra Götaland

 

https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/sok-medel/projektstod-parafotboll/