Projektstöd IF

Projektstöd IF 2022 kan ansökas både hos Göteborgs Fotbollförbund samt RF-SISU.

Det är nu dags att söka pengar i det som tidigare hette Idrottslyftet (f.d. Handslaget) men numera benämns RF-stöd. RF-stödet består av två olika delar:

 • Verksamhetsstöd: Medel till Göteborgs Fotbollförbund för utvecklingsinsatser och avgiftsfria utbildningsaktiviteter för föreningarna.
 • Projektstöd IF: Medel direkt till föreningarna. Föreningarna söker olika paket i Idrott Online och får dessa beviljade av Göteborgs Fotbollförbund.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet behöver inte sökas utan där gör föreningen anmälan direkt till nedanstående aktiviteter. Notera att alla dessa aktiviteter erbjuds utan någon kostnad.

Spelarlyftet

Vår väletablerade spelar- och ledarutbildning, som funnits med sedan Idrottslyftet startade, fortsätter med följande innehåll:

 • Fritt deltagande på ledarfortbildningar och workshops. Aktuella utbildningar hittar du här!
 • Deltagande på ledar- och spelarutbildning – LSU 12-16 år och i zonlagsturneringen 14-16 år för föreningens ledare och spelare. Hela GFFs spelarutbildning hittar du här!
 • Fri tillgång till Spelarutbildningsmatrisen och S2S-verktyget.

Föreningsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en anställd föreningsutvecklare (FU). FU’s överordnade uppgift är att tillsammans med andra FU i Föreningslyftet utveckla sin förening och skapa goda förutsättningar för sina ideella ledare att utföra sina uppdrag med önskad kvalité.

Föreningsutvecklarutbildning går parallellt med vårt Regionala Västsvenska utbildningsläger i Uddevalla den 12-14 augusti och ger grundläggande kunskaper i spelarutbildning, föreningsutveckling och Göteborgsfotbollens värdegrund och normer. Anmälan till Föreningsutvecklarutbildningen gör du här!

Fotbollsutvecklarutbildning

Göteborgs Fotbollförbund rekommenderar alla föreningar att ha en arvoderad fotbollsutvecklare i sin förening (FU IF). FU IF’s överordnade uppgift är att coacha föreningens ledare avseende det som utspelar sig på planen. Tillsammans med Zonutvecklare och andra FU IF ingår man i Fotbollslyftet.

Fotbollsutvecklarutbildning går parallellt med Föreningsutvecklarutbildningen ovan samt vårt Regionala Västsvenska utbildningsläger i Uddevalla den 12-14 augusti och ger grundläggande kunskaper i spelar- och tränarutbildning. Anmälan till Föreningsutvecklarutbildningen gör du här!

5 mot 5 och 9 mot 9 mål

I kölvattnet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar jobbar vi med att utrusta våra fotbollsplaner med de nya måltyperna för t.ex. 5 mot 5 och  9 mot 9 mål. I grund och botten är det planägarens ansvar att planen är rätt utrustad men Göteborgs Fotbollförbund hjälper till med olika insatser såsom subventionerade inköp samt utlåning av sarger från vårt gemensamma förråd.

Projektstöd IF

Projektstöd IF ansöks i Idrott Online och beviljas av Göteborgs Fotbollförbund.

Vi har likt tidigare år några "paketerbjudanden" med sista ansökningsdag för Föreningslyftet 13/3 och Fotbollslyftet 20/2.

Paket 1: Föreningslyftet – 20.000 kr

Deltagande i Föreningslyftet som numera är vårt ordinarie arbetssätt där vi tillsammans med andra föreningars FU, andra idrotter såsom Innebandy, Handboll, Basket och Ishockey, RF/SISU Västra Götaland och kommunerna utvecklar föreningslivet i Göteborg.

Föreningen deltar med sin Föreningsutvecklare i de gemensamma, SDF-specifika och lokala nätverksträffarna. Förutom att ansöka i Idrott Online så skall ni ange er FU’s kontaktuppgifter här!

Paket 2: Fotbollslyftet – 15.000 kr

Deltagande i vår senaste satsning för att öka fotbollskompetensen i föreningarna. Föreningarna rekryterar sin egen Fotbollsutvecklare (FU IF) för att tillsammans med Zonutvecklarna (ZU) utveckla tränarna i den egna föreningen avseende det som utspelar sig på planen eller i hallen.

Här finner du en film som presenterar årets fotbollslyft!
Presentation som användes i filmen finner du här.

Förutom att ansöka i Idrott Online så skall du ange er Fotbollsutvecklares kontaktuppgifter här!

Frågor ang. RF-stöd till Göteborgs Fotbollförbund besvaras av:

Frågor ang. Fotbollslyftet besvaras av:

Behöver Ni praktisk hjälp med ansökningarna kontakta:

Välkomna med era ansökningar!

Göteborgs Fotbollförbund

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott som söks via RF-SISU Västra Götaland

RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022–2023 och ni kan nu söka projektstöd inom något av följande två huvudområden.  

 • Inkludering av underrepresenterade grupper

 

Projektstöd kan komma att beviljas för:

 

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar.
 • Att ge stöd till förening/verksamhet i idrottssvagt område efter föreningens/verksamhetens behov.

 

 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Projektstöd kan komma att beviljas för:

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • Att möjliggöra för idrottsföreningar att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter.
 • Att genomföra idrottsövergripande utbildning som RF-SISU är anordnare av.

Övriga viktiga förutsättningar för att kunna få igenom sin projektansökan:

 • Projektidén ska ge långsiktig utveckling för barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.
 • Primär målgruppen ska vara 7–25 år (det är denna målgrupp som primärt ska ha nytta av satsningen).
 • Ansökan får inte röra löpande eller ordinarie verksamhet.
 • Stöd beviljas inte för individuella kostnader.

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott söks via er idrottskonsulent. För mer information om bidrag och stöd från RF-SISU Västra Götaland kontakta er idrottskonsulent. Kontaktuppgifter finner ni här.

Projektstöd IF Anläggning som söks via RF-SISU Västra Götaland

Det finns också möjlighet för idrottsföreningar att genom Projektstöd IF Anläggning söka stöd till idrottsanläggningar. För mer information och kontakt klicka här.

Allmänna frågor om stöd via RF-SISU Västra Götaland besvaras av:

Albin Bengtsson
Idrottskonsulent – Fotboll i Göteborg
Tel: 070-926 58 39 | E-post: albin.bengtsson@rfsisu.se
www.rfsisu.se/vastragotaland

Välkomna med era ansökningar!

https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/sok-medel/projektstod-parafotboll/