Samsynsavtalet

Våren 2019 undertecknade de stora bollsporterna Handboll, Innebandy, Ishockey, Fotboll och Futsal ett samsynsavtal där man förbinder sig att verka för barn- och ungdomars möjlighet att hålla på med flera idrotter. Under 2022 tillkom även basketen i samsynsavtalet.

Avtalet är ett första steget i en serie av insatser som föreningslivet gör tillsammans inom ramen för vårt gemensamma Föreningsutvecklingsprojekt – Föreningslyftet. Nästa steg är att börja sprida kunskap och information om fördelarna med allsidig träning och senare specialisering, där barnet gör valen istället för vi vuxna. Därefter hoppas vi att föreningar och ledare kan träffa lokala Samsynsöverenskommelser som reglerar hur man gör just i sitt område. Det är först när vi nått dit som vi egentligen har åstadkommit något. Det fortsatta arbetet kommer bl.a. att drivas inom ramen för Föreningslyftets s.k. loka nätverk.
 

Avtalet har också uppmärksammats i GP