Avsiktsförklaring och Övergångsplicy

Hösten 2017 träffades en gemensam Avsiktsförklaring mellan Elitföreningarna och GFF i avsikt att öka samarbetet och skapa fler bra miljöer i Göteborgsfotbollen.

Nu (Feb 2019) har Avsiktsförklaringen uppdaterats enligt följande:

  • Gäller nu alla föreningar oavsett var i seriepyramiden man är verksam.
  • Har kompletterats med en Övergångspolicy – Förhållningssätt vid övergångar i distriktet som är en processbeskrivning över hur kontakter och kommunikation mellan föreningar skall ske. Notera att Övergångspolicyn omfattar såväl barn- och ungdomsspelare som junior- och seniorspelare dock med olika förhållningssätt.
  • Varje förening utser en Kontaktperson för övergångar som är den enda i föreningen med rätt att kommunicera med andra föreningar i övergångsfrågor.
  • Föreningen ansvarar för att informera och utbilda sin medlemmar i Avsiktsförklaringen och Övergångspolicyn.

Dokumenten är framtagna gemensamt inom ramen för Föreningslyftet där i dagsläget 35 fotbollsföreningar ingår men är självklart till för alla fotbolls- och futsalföreningar i distriktet. Notera att det behövs ett aktivt beslut från föreningen om att ansluta sig till Övergångspolicyn. Anslutning sker genom att utse och förmedla en Kontaktperson för övergångar till GFF samt lägga upp kontaktuppgifter på sin hemsida.

Vid frågor och för mer information vänligen kontakta