Föreningslyftet

Föreningslyftet är en satsning som Göteborgs Fotbollförbund, Göteborgs Innebandyförbund, plus ett ytterligare antal distriktsidrottsförbund gör tillsammans med sina medlemsföreningar och SISU Idrottsutbildarna gör för att stärka föreningslivet och idrotten i Göteborg eller som projektets vision säger:


"Stärka Göteborgsidrotten med föreningsutvecklare i alla föreningar så att vi får en idrott för alla!"

Som visionen antyder så tror vi att föreningarna behöver tillföras kompetenta resurser för att möjliggöra rekrytering och säkerställa kvalité och kvantitet i sin verksamhet – en Föreningsutvecklare.

Föreningsutvecklaren har föreningen som bas och utför sin huvudsakliga arbetsinsats där men ingår också i ett gemensamt arbete (den gemensamma mötesplatsen) där projektet tillsammans utvecklar modeller och metoder för att utveckla föreningarna i Göteborg.

Omfattning

 • SDF-träffar – fyra-sex träffar/år
 • Lokala träffar – fyra-sex träffar/år
 • Kick off
 • Kick out

Målbild

 • Utveckla arbetssättet med datainsamling via
  enkät/självskattning och processen att utvärdera
  den informationen.
 • Fortsätta samverka idrottsspecifikt och lokalt för
  att få en starkare och bättre idrottsverksamhet i
  GR.

Föreningslyftet har genom året bland annat tagi fram följande avtal

Nedaför hittar ni samtliga avtal och dokument som föreningslyftet tagit fram genom åren

Dokument från föreningsträffen 2023-06-07